Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag:

MinéAucamp – 073 496 5945

6 April:

 SrFrancien Nel – 082 388 3138

7 April:

Br Louw de Bruin – 083 262 1230

8 April: 

Sr Sanet Lombard  – 073 472 2487

9 April:

Sr Karen Ehlers – 071 388 2590

 SrMienke Pretorius – 083 310 1532

 Sr Rina-Maria Schepers – 079 186 1358

10 April:

Sr Helét de Klerk  – 082 202 4798

Prieur Otto – 082 762 7892

Sr Rita Venter  – 083 309 8766

11 April:

SrMareli Venter – 082 826 0689

SrMarietjie van der Merwe – 072 728 4902

 

U IS WELKOM OM ENIGE ANDER NUUS TE STUUR  ! !                                                                                                                                                                                                                                                                   (dirk@gkbfnnoord.co.za)