VANOGGEND SE EREDIENS

 Skriflesing: Johannes 10: 1-21

Teksverse: Johannes 10: 11

Sang voordat die erediens begin: Psalm 93: 1,2,4

Sang tydens die erediens:

Psalm 105: 1,2

Skrifberyming 9-3: 1,2

Psalm 134: 4

Psalm 105: 5

Skrifberyming 11-2: 1,2,4

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die GKSA se Emeritaatsfonds opgeneem word terwyl volgende Sondag se deurkollektes bestem is vir die GKSA se Ekumenisiteitsfonds.

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP

Die Sakrament van die Heilige Doop word vanoggend tydens die erediens bedien aan Pieter Mosca, Verbondseuntjie van br Pietman en sr Mariza Mosca van Centurion. 

Pieter is ook die kleinseun van br Piet en sr Geert Mosca van Stradfortstraat 16 en die agterkleinseun van sr Baba Boshoff van Siësta. 

Pieter is die vyfde geslag met die doopname Piet Pellegrino Mosca en drie geslagte is vanoggend hier teenwoordig om hierdie plegtigheid te belewe.

Ons weet hoedat die Here Sy verbond van geslag tot geslag bevestig!! 

Baie hartlik geluk ! !

GEEN AANDDIENS VANAAND EN VOLGENDE VIER SONDAE

Vandag val in ’n langnaweek en daarom sal daar nie vanaand ’n aanddiens in ons kerkgebou wees nie. 

Die skole sluit eerskomende Vrydag vir die wintervakansie en sal  vir vier Sondae nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie. 

Die Suidelike Gereformeerde Kerke het  wel aanddienste om 18:00 in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloempark vanaand en ook op 24 Junie 2018

Op Sondae 1, 8 en 15 Julie 2018 sal die aanddienste in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suidheuwels plaasvind.

DS DE WET KRUGER OORLEDE

Dit is met leedwese dat ons die afsterwe verlede Sondag 10 Junie bekend maak van ds J J de W (Dewet) Kruger, emerituspredikant van Durban-Noord.

Wyle ds Kruger was die tweede predikant van ons Gemeente toe ons hom in 1966 vanaf die Gereformeerde Kerk Vaalharts  beroep het.

Wyle ds Kruger het in ons gemeente gedien as herder en leraar tot in 1970 toe hy die beroep na die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Oos aanvaar het.

In 1983 het hy ‘n beroep aanvaar na Durban-Noord waarna hy in 1998 geëmeriteer en  saam met sy eggenote, sr Christina, hul in Potchefstroom gevestig het. 

Ons was bevoorreg dat hy en sr Christina aldrie feesvierings van ons Gemeente kon bywoon.  Dit was  die feesvierings van die 25ste bestaansjaar in 1986, die 40ste in 2001 en weer die 50ste bestaansjaar in 2011 wat nog vars in ons geheue is. 

Ons het telkens lekker saam gekuier.  Daar is tans nie meer baie lidmate in ons Gemeente wat hulle ken nie, maar ons bring dankbaar hulde aan die werk wat hulle as gewilde pastoriepaar hier gedoen het. 

Ons dra sr Christina en hulle kinders en kleinkinders op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader.  Mag Hy hulle deur die werking van die Heilige Gees elke dag naby wees!  Die begrafnis het Vrydag in Potchefstroom plaasgevind.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

17 Junie:

Sr Nicolé Pieters  – 083 461 6677

19 Junie:

Br Chris Delport  – 083 650 8983

Sr Annelise van der Poel – 082 940 4620

20 Junie:

Br Stephan Venter – 072 394 9752

22 Junie:

Sr Magda de Beer – 082 789 6793

23 Junie:

Sr Nicolene de Witt – 083 390 2269

Br Koos Reyneke  – 082 464 1551

Sr Reinette Venter – 073 153 9720

VLEISVERKOPE

’n Lidmaat het ’n bees vir die kerk geskenk waarvoor ons opreg dankbaar is!  

Dit is gister by ouderling Piet Knoester in wors, maalvleis en verskeie snitte verwerk. 

Ons bedank graag almal wat daarmee behulpsaam was! 

Hierdie vleis gaan DV eerskomende Vrydag 22 Junie vanaf 17:30 by die kerksaal verkoop word.

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

OORLEDE

Met leedwese word ook bekend gemaak dat prof F N (Frans) Lion-Cachet, emeritus-professor van die Teologiese Skool op Donderdag 14 Junie oorlede is. 

Hy was predikant in Pietersburg, Eendracht en Heidelberg voordat hy in 1970 as professor na die Teologiese Skool beroep is. 

Hy het in 1996 geëmeriteer en hulle in Hartenbos gevestig. 

Ons harte gaan uit na sy naasbestaandes.  Die begrafnis sal DV Dinsdag in Mosselbaai plaasvind.

BEROEP AANVAAR

Ds JL (Jan-Louis) Lee van Pietersburg-Noord na Brits

BEROEPBAAR GESTEL

Ds JFK (Frikkie) Mulder van Amanzimtoti/Durban

Prop Wouter Smit deur Klassis Boland.  Br Wouter het in Maart 2017 die praktiese deel van sy predikantstudies hier by ons verrig.

TROOSDIENS: WYLE SR RITA DU PREEZ

Die troosdiens vir wyle sr Rita du Preez sal DV op Dinsdag 19 Junie 2018 om 11:00 in ons kerkgebou deur ds Kobus gehou word.

INTEKENING OP DIE KERKBLAD

Die jaarlikse intekening op die KERKBLAD verstryk teen die einde van Junie 2018. 

Tensy die skriba die teendeel verneem, sal aangeneem word dat alle intekenare vir die volgende termyn sal voortgaan. 

Nuwe intekenare is natuurlik baie welkom om aan te sluit!

SCHUBERT EN BRAHMS-KONSERT

Onthou dat hierdie konsert vanmiddag om 16:00 in die Musiconsaal plaasvind.  Kaartjies @ R100 is by die deure beskikbaar. 

Die program bestaan uit Brahms se Liebeslieder Waltze en Schubert se grootskaalse klavier duet Phantasie in F-mineur met die Odeion Vocal Consort: Zani Ludick, Hané van Wyk, Lance Phillip en Werner Stander. 

Die pianiste is Lourie Coetzee en Anna-Marie Venter.

NEEM KENNIS DAT HIERDIE NUUSBRIEF WEENS TEGNIESE PROBLEME NIE  VOOR DIE EREDIENS OP DIE WEBBLAD BESKIKBAAR KON WEES NIE !

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

9Want ons ken maar gedeeltelik,

en ons verkondig God se wil

maar gedeeltelik,

10maar wanneer die volledige kom,

sal dit wat gedeeltelik is,

uitgedien wees.,

1 Korinthiërs 13:9,10 NAV