Van ons lidmate doen verskillende projekte om in hierdie tyd ekstra fondse te verdien.

Ons gaan in die toekoms  geleentheid gun om ons webblad en Facebook te benut om advertensies te plaas.

Advertensies van besighede word ongelukkig nie toelaat nie .

Reëls en vereistes:

  1. Dit is belangrik dat produkte/dienste aan baie hoë standaarde moet voldoen !
  2. Die afsnytyd om advertensies te  plaas is Maandae, Woensdae en Vrydae om 10h00;
  3. Advertensies moet kort en duidelik wees;
  4. Slegs een advertensie word per lidmaat elke week toegelaat;
  5. Indien produkte nie aan standaarde voldoen nie en/of enige probleme ontstaan, sal die betrokke lidmaat verantwoordelik gehou word vir eise teen hom/haar ingestel;
  6. Die webmeester behou die reg om advertensies te staak indien advertensies nie aan vereistes voldoen nie;
  7. Die hele aksie moet voldoen aan die inperkings en vereistes van die huidige Covis-19 wetgewing.

Indien u graag wil adverteer stuur gerus  ‘n e-pos aan www.dirk@gkbfnnoord.co.za

Enige voorstelle/advies sal verwelkom word !

Julle is ook welkom om deur Facebook as gespreksforum te benut !

Doppergroete !