Afkondigings:

Daar sal nie vandag en ook nie volgende Sondag ‘n erediens in ons kerkgebou gehou geword nie. 

Lidmate sal ophoogte gebring word van enige verdere verwikkelinge soos byvoorbeeld wanner ons weer eredienste gaan hou en hoeveel lidmate dit kan bywoon.

Die skriba sal DV Woensdag 20 Januarie vanaf 08:30 tot so 11:00 by die kerkkantoor wees indien lidmate die Kerkblad, Almanak & Jaarprogram wil afhaal. Kerklike bydrae kan ook afgedra word.

Lidmate wat gedurende hierdie week verjaar

Hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag: 

Sr Drika Enslin – 078 507 9816 (Senior lidmaat wat vandag verjaar)

18 Januarie

Sr  Hermien Kruger – 083 309 0863

Sr Lucindi van der Merwe – 083 314 1513

19 Januarie

Sr Mareli Byleveld – 072 537 6130

20 Januarie

Br Ryno Lowings – 082 333 3329

Senior lidmate wat vandag verjaar:

Sr Takkie du Plessie – 073 233 9274

Sr Nellie van der Walt – 072 384 3057

Sr Lettie Venter – 051 4367667

21 Januarie

Br Hannes Venter – 072 346 429 082 

Sr Marguerite Venter – 082 826 0689

22 Januarie

Jacques Hugo – 082 729 0027

Sr Marcelle Klopper – 071 821 6544

Sr Martje van der Bijl – 051 433 7270

23 Januarie

Br Pieter Fourie – 082 966 5220