Nuusbrief – 25 November 2018

VOLGENDE TWEE SONDAE SE EREDIENSTE Ds Kobus sal vanoggend en vanaand die eredienste hier lei. Volgende Sondag en ook die […]

Nuusbrief – 11 November 2018

KERSSANGDIENS Die jaarlikse Kerssangdiens sal vanjaar DV op Sondagaand 25 November 2018 om 18:00 in ons kerkgebou gehou word. Lidmate […]

Nuusbrief – 4 November 2018

GESAMENTLIKE GEMEENTE-ETE Die Sakrament van die H Nagmaal word DV Sondag 18 November 2018 gevier. Na afloop van die Nagmaalsdiens […]

Nuusbrief – 28 Oktober 2018

DIE LITURGIESE ORDE VANOGGEND As gevolg van die Belydenisaflegging vanoggend is die Liturgiese Orde effens anders. Ons sing vooraf Liedboek […]

Nuusbrief – 21 Oktober 2018

DIAKONIE ONTHAAL SENIOR LIDMATE Die Diakonie wil baie graag weer al die Senior Lidmate in die Gemeente (vanaf so 65 […]

Nuusbrief – 7 Oktober 2018

DIE EREDIENS VANOGGEND Ds Kobus en gesin is vandag met verlof uitstedig. Ons gun hom hierdie klein blaaskansie van harte! […]

Nuusbrief – 16 September 2018

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL Die Sakrament van die Heilige Nagmaal word vanoggend gevier. Lidmate van ander kerke wat […]

Nuusbrief – 9 September 2018

GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL Vandag word die Voorbereidingsdiens met die oog op die viering van die Sakrament van die H Nagmaal […]

Nuusbrief – 2 September 2018

GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL Volgende Sondag word die Voorbereidingsdiens met die oog op die viering van die Sakrament van die H […]

Nuusbrief – 26 Augustus 2018

DAMES LENTETEE Die Susters van die GK Bloempark bied op Saterdag 15 September 2018 om 09:30 vir 10:00 ’n heerlike […]