Nuusbrief – 17 Februarie 2019

GALA-AAND 01 MAART 2019 Dit is nog net twee weke voordat hierdie fondsinsame-lingsfunksie DV op 1 Maart 2019 om 18:00 […]

doop

Nuusbrief – 10 Februarie 2019

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP Die Sakrament van die Heilige Doop word vanoggend tydens die erediens bedien aan Wihan […]

Nuusbrief- 3 Februarie 2019

GALA-AAND 01 MAART 2019 Ons herhaal weereens die besonderhede rakende hierdie fondsinsamelingsfunksie wat DV op 1 Maart 2019 om 18:00 […]

Nuusbrief – 27 Januarie 2019

GALA-AAND 01 MAArt 2019 Oudl Louis van Niekerk het verlede Sondag na die erediens die Gemeente verder ingelig oor hierdie […]

bid vir reen

Nuusbrief – 20 Januarie 2019

SUSTERSAAMTREK 2020 Hierdie jaarlikse Sustersaamtrek wat met dieselfde tema op dieselfde dag regdeur Suid-Afrika gehou word, vind vanjaar DV op […]

Nuusbrief – 25 November 2018

VOLGENDE TWEE SONDAE SE EREDIENSTE Ds Kobus sal vanoggend en vanaand die eredienste hier lei. Volgende Sondag en ook die […]

Nuusbrief – 11 November 2018

KERSSANGDIENS Die jaarlikse Kerssangdiens sal vanjaar DV op Sondagaand 25 November 2018 om 18:00 in ons kerkgebou gehou word. Lidmate […]

Nuusbrief – 4 November 2018

GESAMENTLIKE GEMEENTE-ETE Die Sakrament van die H Nagmaal word DV Sondag 18 November 2018 gevier. Na afloop van die Nagmaalsdiens […]

Nuusbrief – 28 Oktober 2018

DIE LITURGIESE ORDE VANOGGEND As gevolg van die Belydenisaflegging vanoggend is die Liturgiese Orde effens anders. Ons sing vooraf Liedboek […]

Nuusbrief – 21 Oktober 2018

DIAKONIE ONTHAAL SENIOR LIDMATE Die Diakonie wil baie graag weer al die Senior Lidmate in die Gemeente (vanaf so 65 […]