Lidmate oorlede

  Ons maak met leedwese bekend dat die volgende lidmate oorlede is: sr Rina Coetzee van Waverley Gardens Ons dra […]