BELYDENISAFLEGGING 06 SEPTEMBER 2020

Die volgende tiental jonge broeders en susters sal vanoggend tydens die erediens geleentheid kry om in die openbaar Belydenis van hul Geloof af te lê

Jana Landman, dogter van br Gerhard en sr Gabby Landman van

    Louis Bothastraat 20, en kleindogter van sr Magriet Landman van Serenitas.

Amor McKenzie, dogter van oudl Stephan en sr Evelene Kruger

   van Zelrich 2

Anika Robbertse, dogter van br Theo Robbertse van William

   Trollipstraat 35

Charmari Steyn, dogter van oudl Louis en sr Hetta Steyn van

   Castaliastraat 10

Inge van Driel, dogter van oudl Erik en sr Kirné van Driel van Kapt

    Kapt Goodmanstraat 16

Louwrens de Beer, seun van oudl Louwrens en sr Magda de Beer

   van Clarencestraat 7

Jurie Geldenhuys, seun van br Jurie en sr Mayrine Geldenhuys

   van Grey Kollege

Dewald Potgieter, seun van br Thinus en sr Elmarie Potgieter van

   Rustenburg

Rian Swanepoel, seun van sr Carien Nortjé van Bloemendalweg

   11A, en kleinseun van sr Marietjie Viljoen van Noorderbloem.

Andries Jansen van Vuuren, seun van br Andries en sr Marlien

   Jansen van Vuuren van Du Preezstraat 53

 

Ons wens hulle, hul ouers en grootouers van harte geluk en bid dat die Here hulle altyd naby sal wees en sal seën!  Mag hulle altyd getroue en meelewende lidmate in Sy Koninkryk wees!