Broeders en Sustera

Ons maak met leedwese bekend die afsterwe van broeder HS van der Walt van Tommy Borderstraat.

Hy is Vrydagoggend, 1 Januarie 2021, oorlede nadat hy die stryd teen Covid 19 verloor het.

ONS HARTE GAAN UIT NA SR HENDA, DIE KINDERS EN KLEINKINDERS.

ONS BID DAT DIE HERE HULLE RYKLIK SAL VERTROOS.

MAG DIE VREDE VAN GOD OOR ALMAL WAGHOU !

Groete in Christus !