EGSKEIDING BEDIENING

 

 

1.     Egskeidingsbediening;

2.     Bediening aan kinders van geskeide ouers;

3.     Bediening aan egpare wat wil skei .

·         Christelik gebasseerde DVD programme om persone wat geskei  is,  asook persone uit gebroke verhoudings te ondersteun;

·         Om gebroke persone binne en buite gemeentes te bereik en te ondersteun;

·         Om egskeidings te probeer verhoed. Indien dit nie moontlik is nie, persone tot vergiffenis en rekonsiliasie te lei, sodat hulle weer met ‘n normale lewe kan voortgaan;

·         Om gebroke persone nader aan Die Woord van God te bring. Heelwat persone  het nie noodwendig kontak met hul  eie kerk nie en is ook nie Christelike navolgers nie. Hulle word eers aangemoedig om by hul eie kerke in te skakel;

·         Om ons Kerke die geleentheid te gee om heelwat persone te bereik en te evangeliseer. 

Ervaar jy die trauma van ‘n egskeiding of ‘n verhouding wat verbreek is ?

Kom sluit by ‘n groep aan wat weekliks vir 13 weke bymekaar kom. Ervaar dat ander persone dieselfde beleef.
 Slegs fasilitering en geen berading !

Kinders, jonk en oud, ervaar ook geweldige trauma wanneer hul ouers skei. ‘n Groep van kinders tussen 5jaar tot 12jaar kom terselfde tyd ook bymekaar. Bring jou kinders saam

DivorceCare en DivorceCare for Kids(DC4K) se programme word as hulpmiddele gebruik

Twee bedienings word per jaar aangebied: Januarie tot April en Augustus tot November

 Koste vir 13 weke: Volwassenes R120.00

Plek: Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Noord

Kontak besonderhede: Dirk Coetzee -  selfoon: 082 784 1993

Divorce RecoveryNOG MEER INLIGTING:

 

(www.divorcecare.org):

Wat behels DivorceCare ?

Groepsessies wat vir 13 weke plaasvind waarby DVD’s met verskillende temas vertoon word en bespreking oor die onderwerp gevoer word. Elke persoon ontvang ‘n werkboek waarin ook Bybelstudiestukke van die verskillende onderwerpe is. Opsommings van elke onderwerp word ook aangetoon.

               Twee bedienings word per jaar aangebied:  Vanaf Januarie tot Mei & Augustus tot November

Daar word GEEN berading gedoen nie ! Waar probleem gevalle ontstaan, word persone na gekwalifiseerde praktyke/persone verwys !

Dit is spontane groepsbesprekings waar persone met vrymoedigheid kan deelneem.

Hierdie program is nie ‘n geleentheid vir alleenlopers wat vrou of man soek nie ! ! Persone in groepe mag nie verhoudings met mekaar aanknoop vir die duur van die program van 13 weke nie ! Heling kan dus nie plaasvind nie, aangesien persone nie gereed kan wees om te gou in ‘n nuwe verhouding te beland nie !

 

Divorce Recovery for Kids

 

 

(www.dc4k.org)

Groepsessies wat vir 13 weke plaasvind waarby DVD’s met verskillende temas vertoon word en bespreking oor die onderwerp gevoer word. Hulpmiddels soos ‘n aktiwiteitsboek, speletjies,musiek, stories en video’s  word in sessies gebruik.

Daar word GEEN berading gedoen nie ! Waar probleem gevalle ontstaan en geïdentifiseer word, word persone na gekwalifiseerde praktyke/persone verwys !

Twee bedienings word per jaar aangebied: Vanaf Januarie tot Mei & Augustus tot November

https://html1-f.scribdassets.com/71agji3j7k2p7uo4/images/1-f4fa8d1c6e.png

CHOOSE WISELY BEFORE DIVORCE

(www.beforeyoudivorce.org)

 

Slegs fasilitering en NIE huweliksberading NIE !

Oorweeg julle om te skei ?  STOP !  STOP !

Besef julle die hartseer en trauma wat hierdie besluit kan veroorsaak ?

Wat is die gevolge van die besluit ?

Op julle kinders, familie en vriende ?

Op julle finansies & gesondheid ?

Op julle geloofslewe ?

            Vergewe julle mekaar ?

            In wie se sorg gaan die kinders geplaas word ?

             Hoe gaan julle gesindheid teenoor mekaar wees nadat julle geskei is ?

            Vyf sessies beskikbaar om saam met ‘n egpaar die verskillende aspekte van ‘n egskeiding te deurloop !