GELIEFDE OORLEDE ?

Sluit aan by ‘n groep

vir Bemoediging en Ondersteuning tydens

die verlies van ‘n geliefde.

Gesprekke met verskillende onderwerpe wat strek oor 13 weke.

www.gkbfnnoord.co.za

Begindatum:

Sondag 16 Januarie 2022 vanaf 15h00 tot 17h00

Plek: Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Noord                                                                     

h/v Dealeweg & Kiplingstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein.

Koste: R195.00 vir die hele reeks van 13 gespreksessies !

Vir meer inligting:

Kontak vir Dirk by 082 784 1993

Vertel vir jou Vriende en Familie hiervan !

 Bring hulle saam !