Tydens die opname van die preek was daar ‘n onderbreking gewees buite ons beheer ! !

U sal sien dat twee gedeeltes van die erediens beskikbaar is.

Om daarna te luister, moet u eers die eerste deel luister, en daarna slegs op die volgende se pyltjie te selekteer

sodat u die volgende deel van die preek kan luister.

Indien u die preek wil aflaai, kan u albei gedeeltes van die preek aflaai deur die afpyltjies met die strepies te selekteer.

Indien u enige probleme ondervind is u welkom om my te kontak.

My selfoonnommer is 082 784 1993.

Verskoning vir die ongerief.

Doppergroete,

Dirk Coetzee