Nuusbrief – 2 Desember 2018

LITURGIE VANOGGEND Skriflesing: Filippense 2: 1-11 Teksverse: Filippense 2: 1-11 Sang voor die erediens begin:   Liedboek 151:1,2 Sang tydens die […]

Nuusbrief – 25 November 2018

VOLGENDE TWEE SONDAE SE EREDIENSTE Ds Kobus sal vanoggend en vanaand die eredienste hier lei. Volgende Sondag en ook die […]

Nuusbrief – 18 November 2018

VANDAG VIER ONS DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL Die Sakrament van die Heilige Nagmaal word vanoggend gevier.  Lidmate van […]

Nuusbrief – 11 November 2018

KERSSANGDIENS Die jaarlikse Kerssangdiens sal vanjaar DV op Sondagaand 25 November 2018 om 18:00 in ons kerkgebou gehou word. Lidmate […]

Nuusbrief – 4 November 2018

GESAMENTLIKE GEMEENTE-ETE Die Sakrament van die H Nagmaal word DV Sondag 18 November 2018 gevier. Na afloop van die Nagmaalsdiens […]

Nuusbrief – 28 Oktober 2018

DIE LITURGIESE ORDE VANOGGEND As gevolg van die Belydenisaflegging vanoggend is die Liturgiese Orde effens anders. Ons sing vooraf Liedboek […]

Nuusbrief – 21 Oktober 2018

DIAKONIE ONTHAAL SENIOR LIDMATE Die Diakonie wil baie graag weer al die Senior Lidmate in die Gemeente (vanaf so 65 […]

Nuusbrief – 7 Oktober 2018

DIE EREDIENS VANOGGEND Ds Kobus en gesin is vandag met verlof uitstedig. Ons gun hom hierdie klein blaaskansie van harte! […]

Nuusbrief – 23 September 2018

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP Die Sakrament van die Heilige Doop word vanoggend tydens die erediens bedien aan LJ […]