Nuusbrief – 15 April 2018

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.  Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar! 15 April: […]

Nuusbrief – 8 April 2018

Weens tegniese probleme kon hierdie Nuusbrief nie betyds beskikbaar wees nie ! VERJAARSDAE Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.  […]

Nuusbrief – 1 April 2018

VERJAARSDAE Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar! 01 […]

Nuusbrief – 25 Maart 2018

EREDIENS OP GOEIE VRYDAG Eerskomende Vrydag, 30 Maart 2018, is dit Goeie Vrydag en sal daar DV om 09:00 ’n […]

Nuusbrief – 18 Maart 2018

SR SUSAN PRETORIUS OORLEDE Met leedwese word die afsterwe bekend gemaak van sr Susanna Jacoba Pretorius van Sewe Damme Versorging […]

11 Maart 2018

VERJAARSDAE Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar! 11 […]

25 Februarie 2018 Nr 08

ONS NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK BLOEMFONTEIN-NOORD VERJAARSDAE Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense […]

Dr van Dalsen

Dr Hubrecht van Dalsen word 80

Dr Hubrecht van Dalsen, geëmeriteerde predikant van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Noord het op 4 Oktober 2012 sy 80 ste verjaardag […]

Sustersaamtrek 2014

Daar het sekerlik heelwat dankbetuigings na die Sustersaamtrek ingekom. Een daarvan is na die kerkkantoor gestuur wat ons na sr […]