Lidmate wat hierdie week verjaar !

Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar! Vandag: MinéAucamp – 073 496 5945 6 April:  SrFrancien […]

Nuusbrief – 22 Maart 2020

EREDIENSTE OPGESKORT As gevolg van die gevaar om die Koronavirus op te doen, het die Kerkraad tydens ’n Spesiale vergadering […]

Nuusbrief – 15 Maart 2020

DIE SAKRAMENT VAN DIE H NAGMAAL Die Sakrament van die Heilige Nagmaal word vanoggend gevier. Lidmate van ander kerke wat […]

Nuusbrief – 8 Maart 2020

DIE EREDIENS VANOGGEND Skriflesing: Efesiërs 4: 1-16 Teksverse: Efesiërs 4: 1,2 1 Ek druk julle dit op die hart, ek […]

Nuusbrief – 1 Maart 2020

LITURGIE VAN VANOGGEND SE EREDIENS  Skriflesing: Efesiërs 3: 1-21 Teksverse: Efesiërs 3:14-21 14 Daarom kniel ek in gebed voor die […]

Nuusbrief – 22 Februarie 2020

Die diens word vanoggend gelei deur ds Kobus Botha. LITURGIE VANOGGEND Skriflesing: Efesiërs 2:11-22 Teksverse: Efesiërs 2:11-22 Voorafsang: Liedboek 200:1,2 […]