Lidmate wat hierdie week verjaar !

Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar! Vandag: MinéAucamp – 073 496 5945 6 April:  SrFrancien […]

Nuusbrief – 22 Maart 2020

EREDIENSTE OPGESKORT As gevolg van die gevaar om die Koronavirus op te doen, het die Kerkraad tydens ’n Spesiale vergadering […]

Nuusbrief – 15 Maart 2020

DIE SAKRAMENT VAN DIE H NAGMAAL Die Sakrament van die Heilige Nagmaal word vanoggend gevier. Lidmate van ander kerke wat […]