Telefoon: 051 436 2932
kantoor@gkbfnnoord.co.za
Posbus 28182, Danhof, 9310
Deale Rylaan, Dan Pienaar, Bloemfontein

Webblad: dirk@gkbfnnoord.co.za

Kantoor-ure: Ma: 15h00 – 18h00 | Wo: 08h00 – 11h00 | Vry: 08h00 -11h00
PREDIKANT: Ds Kobus Botha
051 436 2930
082 410 7447

Besoek ons gerus!

Laat ons u Kontak


    To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.