Ons maak met leedwese bekend dat die volgende lidmate oorlede is:

sr Rina Coetzee van Waverley Gardens

Ons dra vir Nicolé en Cornèl Pieters op aan die genade van ons Hemelse Vader.

Die troosdiens word by Keetmanshoop gehou.

En ook

sr Alta Edwards van Noorderbloem 

Sr Alta het die afgelope twee jaar ernstige kanker gehad.

Ons harte gaan uit na die kinders, kleinkinders, familie veral haar dogter Marilize en haar man, wat haar getrou versorg het. 

Ons gebed is dat die Here hulle ryklik troos in hierdie tyd.