Hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Br Johan Myburgh – 082 773 9911

22 Junie

Sr Magda de Beer – 082 789 6793
Br Wikus van der Walt –  082 411 4445

23 Junie

Sr Nicolene de Witt-  083 390 2269
Br Koos Reyneke –  082 464 1551
Sr Reinette Venter –  073 153 9720

24 Junie 

Br Wimpie du Plessis – 082 771 0811

25 Junie

Sr Magriet Landman – 083 272 3552
Br Charl du Plessis – 082 930 8597

26 Junie

Sr Jacoline van Rooyen – 073 617 9222

27 Junie

Sr Joey de Scande – 076 485 9923
Br André van Dyk – 081 317 1201

GEBOORTE

Gelukwense aan Louis en Louise Fouche van Woodlands Hill met die geboorte van hul dogtertjie, Lani, op 29 April 2020 !