Hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag: 

Br Stefan Engelbrecht – 076 538 6186

Br Jorrie Jordaan – 082 787 7177

Br Kurt Kruger – 078 016 9859

25 Mei      

Sr Marlien J van Vuuren – 079 136 1945

26 Mei   

Sr Christine de Wet – 083 391 8052

Kara Otto  – 083 556 5438

Br Manie Pretorius – 083 462 0958

27 Mei    

Sr RosalienRoode  – 051 436 2433

Br Peter Vivier  – 051 436 1529

29 Mei 

Dr Frans de Bruyn  – 082 776 6826

Br Gerhard Landman – 083 454 3302

Sr Karen Venter  – 076 717 0653

30 Mei

Sr ChrisnaAucamp – 071 609 9312

Sr Annelize Marais – 082 770 6662