Hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Sr Carien Coetzee – 073 867 3936

26 Okt

Nienke Lowings – 082 333 3329

28 Okt

Br Ryno Opperman –  082 267 2804
Sr Ansi Pretorius – 082 353 8439

29 Okt

Diak Muller Heyns – 072 169 7778

31 Okt

Br Morney Vorster –  083 699 0344