Hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Mieke Steyn  –  082 052 0421

Sr Ina Wilken   –  083 949 8645

13 Januarie

Br Jannie Coetzee    – 051 436 6703

Sr Yvonne de Wet – 051 433 7151

Br Johan du Plessis –  083 286 2651

Br Gert Jordaan jnr –  076 834 4604

14 Jan uarie

br Piet du Preez –  083 396 4401 –Senior lidmaat wat verjaar Baie geluk !

15 Jan uarie

Sr Christine Fourie  –  082 571 6118

16 Januarie

Sarah Mekarnia    –  082 572 2238

Willie Snyman jnr   – 082 361 8057