Hartlik geluk!

 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

 

Vandag

Diak Bambi Bonthuys – 074 453 7347

Sr Hester Eloff – 084 504 7807

Sr René Kruger – 082 339 1839

 

16 Februarie

Br Lukas Fourie – 082 412 6238

Br Hennie J van Rensburg – 083 391 9225

Sr Elsabé Steenekamp – 082 898 7098

Br Whitey van der Walt – 082 371 4523

 

17 Februarie

Br Louri Coetzee – 083 776 6989

Br Johan Pienaar – 076 181 3764

Sr Kitty Viljoen – 072 324 6092

 

18 Februarie

Br Charles Kotzé – 083 388 5592

 

19 Februarie               

Sr Estie Buys – 083 533 2639

Br Pieter Kruger – 083 309 0863

 

20 Februarie

Marli Olivier – 061 407 6525