Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Sr Ine-Mari Smith – 073 151 9232

Ouderling Louis Steyn – 083 303 0228

Sr Marietjie Viljoen – 082 673 8939

28 April     

Br Willem Schutte – 076 811 5213

Br Cobus Venter – 082 055 7083

29 April     

Br Banie du Toit – 084 554 0902

30 April

Br Koot Klopper – 082 498 5791

1 Mei       

Br Willem Ackerman jnr – 082 363 9227

Br Koos du Pisanie – 076 775 0991

Br Danie Storm – 051 422 4811

Sr Vanessa van der Walt – 079 890 4234

2 Mei       

Sr Lizelle van der Walt – 082 800 4601