Hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

3 Januarie

Sr Elna Nel  –  051 444 5638

Sr Carlise van der Merwe  –  071 880 9692

4 Januarie

Louis van Niekerk jnr   –   082 769 7196

Oudl Peet Venter  –  082 416 1718

5 Januarie

ieter Venter –  073 153 9720

6 Januarie

Sr Elsabe Myburgh   – 082 552 2427

7 Januarie

Sr Christa Barnard  – 073 760 7489

8 Januarie

Br Louis Olivier  -0  061 407 6525

9 Januarie

Annami Kirstein –  082 881 4060