Hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

31 Mei 

Sr Clarissa Coetzee – 083 309 8193

Br Niël Storm – 079 081 9910

01 Junie

Sr Queenie Henning – 082 831 4781

Sr Annet Knoester – 083 885 7830

2 Junie 

Br Martiens du Plessis – 082 550 9743

Br Hannes Otto – 082 762 7892

3 Junie

Br Herman Britz – 084 827 1314

4 Junie 

Oudl Dirk Coetzee – 082 784 1993

Oudl Hennie de Bruin –  082 335 2030

Sr Anita Knoester – 083 465 6415

Sr Lydia van der Walt           083 647 8282

5 Junie 

Br Nico Beek – 082 831 2313

LJ Fouche – 073 205 4340

Stefan van Niekerk – 082 290 8889

6 Junie

Sr Chrissie Coetzee              066 212 1282