Hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Br Anton Klopper – 083 378 5950

8 Junie

Br Jaco Kirstein snr  – 082 881 4060

9 Junie

Sr Janet Boshoff  – 082 202 5950

11 Junie

Sr Hettie Bezuidenhout – 082 785 8829

Br Bernard Marais – 082 770 6662

Oudling Gert Venter – 082 856 1781

12 Junie

Sr Poppie Marais – 082 882 2730

13 Junie

Paul Fouche – 082 404 1439

Sr Geri Kotzé – 051 436 3324

Sr Aline Kruger  – 074 138 8210