Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag:

Diaken Rina Fourie -082 434 0997

Chris van der Linde jnr – 084 827 0446

30 Maart:

br Koos Erasmus (072 865 2241) en sy dogter Carien( 071 232 8992)

sr Hettie Fourie – 082 607 2407

1 April: 

br Frans Myburgh – 051 436 2290

br Gawie van der Walt – 051 436 8383

diaken Petro van der Bijl – 083 750 0913

2 April:

br Johan Richards – 082 906 5010

br Buks de Kock – 076 689 6316

3 April:

Zavier Stolz – nommer nie beskikbaar

4 April:

sr Maryke Carstens – 078 335 5949

 

U IS WELKOM OM ENIGE ANDER NUUS TE STUUR  ! !                    (dirk@gkbfnnoord.co.za)