Hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Sr Martie Eloff – 083 310 5661           

Br Theunis Kruger – 082 419 3046

Br Pieter van Rooyen – 083 308 4658

5 Oktober

Br Jaco Coetzee – 083 743 8137

Br Cobus van der Bijl  – 082 780 9717

6 Oktober

Br Janco Coetzee – 073 778 8412

Sr Magda Smits – 072 064 1803

7 Oktober

Br Andries J van Vuuren jnr   – 079 497 0290

Oudl Jan-Hendrik Steyn – 082 052 0421

Sr Lucinda Stoltz – 083 746 5073

8 Oktober

Sr Kelsey du Pisanie –  076 775 0991

Kaylee Grobler –  072 504 2518

Lientjie van der Berg  – 084 588 4324

9 Oktober

Sr Ricka Venter – 082 202 4355