Hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Sr Hester Odendaal – 082 045 8875

28 September

Cobus de Witt – 083 662 3462

Pieter Knoester jnr – 083 461 4128

Br Herman Pretorius – 083 462 0958

Albert van Jaarsveld – 072 436 5915

Sr Juan-Mari Vermeulen – 084 575 5010

29 September

Diak Joey Nell – 076 745 2131

Almé van Jaarsveld – 072 436 5915

Br Wilhelm van der Merwe – 081 427 6838

Sr Almarie Vermeulen – 074 950 2675

30 September

Koos du Pisanie jnr – 076 775 0991

1 Oktober

Sr Gabby Landman – 083 449 4747

Karli Pienaar – 076 181 3764

Br Pieter van Rooyen – 083 308 4658

2 Oktober

Sr Priscilla Coetzee – 083 511 9468

Sr Cecile Pretorius – 082 923 1610

3 Oktober

Oudl Wikus du Plessis – 082 440 9452