Hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Bygaande ook verjaardae wat per abuis nie verlede week geplaas is nie.

Vandag:

Br Johannes de Wet – 082 816 7433

Sr Skat Klopper – 083 378 5920

Sr Martie le Roux – 083 344 5045

Br Jacques Nieuwoudt – 082 693 3360

20 Julie

Sr Mariëtte Klopper – 083 274 8838

Sr Jacolien Muller – 084 264 4088

Sr Karien van Rooyen – 083 308 4658

21 Julie

Br Hennie van der Walt – 083 305 8800

22 Julie

Br Dave Lubbe  – 083 678 664

Br Cas van Wyk – 051 522 2890

Br Barnie Venter – 082 808 9253

23 Julie

Br Martin Cronjé  – 082 770 2270

24 Julie

Sr Wilna Pretorius  – 082 410 4278

Br Jan van der Bijl – 071 686 9059    

Lidmate wat verlede week verjaar het:

12 Julie

Br Pieter Fouché – 051 451 1137

Bernard van Rooyen  – 083 308 4658

13 Julie 

Sr Tryna Fouché – 083 925 8279

16 Julie 

Br Johan Kruger – 082 801 5470

Sr Helena van der Walt – 083 430 6691

Ouderling Louis van Niekerk – 082 651 0001

Br Wouter Vermeulen – 082 446 1473

17 Julie 

Gerrit Badenhorst – 083 415 3000

 Ouderling Pieter du Plessis – 082 570 1804

18 Julie

Sr Surene Deysel  – 083 646 8180

Sr Tersia Labuscagne  –  082 545 7738