Hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag:

Br Cornél Pieters – 083 461 6677

10 Augustus

Sr Elizabeth Beek – 072 477 3151

Br Christo Vermeulen – 074 950 2675

11 Augustus

Hestie de Beer – 082 789 6793

12 Augustus

Logan Blair – 084 575 5015

13 Augustus

Christiaan Odendaal jnr – 062 355 6548

14 Augustus

Juan Mekarnia – 082 572 2238

15 Augustus

Br Pieter van Zyl – 082 804 2268 – Baie geluk met oom se 86ste verjaardag ! !

Diak Elize Venter  – 083 779 3119