Die erediens word vandag deur Ds Kobus Botha, ons dominee, gelei.

LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Sang voordie erediens begin:

Liedboek 169: 1, 2 & 3

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Psalm 48: 4 & 5

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Hebreërs 10: 19 tot 25 en

Romeine 13: 8 tot 14

Sang

Skrifberyming 9-3: 1 & 2

Gebed

Sang

Psalm 89: 6

Skriflesing

Matteus 23: 37 tot 24: 14

Teksvers:

Matteus 24: 13

“Maar wie tot die einde volhard, sal gered word”

Gebed

Slotsang;

Skrifberyming 18-7: 1 & 12

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

EREDIENSTE:

 Volgens die regulasies is ons nou weer beperk tot 50 mense per samekoms.

Ons hou dus elke Sondag weer twee eredienste om 09:00 en 10:30.

 Katkisasie vind plaas na die eerste diens.

 U moet asb nog steeds vir br Pieter du Plessis per Whattsapp of SMS (082 570 1804) laat weet watter diens u wil bywoon

Die erediens sal ook per klank(WA) gestuur word.

 KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Trans-Oranje Instituut  word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk

 LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate vejaar gedurende hierdie week.

 Baie hartlik geluk!

 SENIOR LIDMATE:

Vandag:

Br Renier Strydom – 051 446 2830

8 September:

Br Josh Nell – 076 745 2131

BELYDENDE LIDMATE:

6 September:

Liandri Fourie – 082 442 7150

8 September:

Johan Muller – 072 022 1963

9 September:

Sr Martinette Cronje – 082 771 2270

10 September:

Sr Izette du Plessis – 051 436 8327

Murcia Patterson – 083 500 7136

11 September:

Br Dewald Potgieter – 083 875 3750

 DOOPLIDMATE

8 September:

Emile Aucamp – 073 496 5945

11 September:

Danique Maddocks – 064 407 3100