Die erediens word vandag deur Ds Kobus Botha, ons dominee, gelei.

 LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Sang voordie erediens begin:

Liedboek 168: 1, 2 & 3

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Psalm 118: 1 & 7

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Eksodus 20

Sang

Liedboek 334: 1 tot 4

Gebed

Sang

Psalm 119: 39 & 40

Skriflesing

Psalm: 46: 1 – 12

Teksvers:

Psalm 46: 11

“Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde”

 Gebed

Slotsang;

Skrifberyming 14-2: 1 & 2

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

EREDIENSTE:

 Volgens die regulasies is ons nou weer beperk tot 50 mense per samekoms.

Ons hou dus elke Sondag weer twee eredienste om 09:00 en 10:30.

 Katkisasie vind plaas na die eerste diens.

 U moet asb nog steeds vir br Pieter du Plessis per Whattsapp of SMS (082 570 1804) laat weet watter diens u wil bywoon.

Die erediens sal ook per klank(WA) gestuur word.

 KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Pres Paul Kruger Kinderhuis Reddersburg  word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate vejaar gedurende hierdie week.

Baie hartlik geluk!

SENIOR LIDMATE:

Geen

BELYDENDE LIDMATE:

Vandag:

Br EJ Geldenhuys – 078 450 9534

Br Christiaan Odendaal – 062 355 6548

30 Augustus

Sr Martie Olivier – 061 407 6525

Br Klasie de Kock – 082 586 – 2255

2 September

Sr Michelle Coetzee – 083 743 8137

Sr Hannelie Klopper – 082 498 5791

3 September

Sr Anita du Plessis – 051 436 0425

4 September

Sr Gerda Kirstein – 079 678 6916

Sr Santie Maritz – 079 039 8611

Br Ruan Swanepoel – 073 584 7700

DOOPLIDMATE:

1 September

Kaylyn Blair – 084 575 5015

Ruvan du Toit – 073 241 8173