bedieninge

Die erediens word vandag deur Prof Johan Janse van Rensburg gelei.

 LITURGIE VANOGGEND

 Die HERE groet ons met Sy seën

Lofsang

Liedboek 159: 1 & 2

Ons Bely ons geloof

Verootmoediging – Die wet (Mattheus 22)

Sang

Skrifberyming 9-3: 1 & 2

Na gebed

Sang

Psalm 146: 1 & 2

Skriflesing & teksverse:

Mattheus 15: 21 tot 28

Slotsang;

Liedboek 292: 1 & 2

Die HERE stuur ons weg met Sy seën

KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir die GKSA se Ekumenisiteit word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk

Die diakens wat die kollektes opneem, sal lidmate verdere verduidelikings gee indien nodig.

 OORLEDE

 Met leedwese maak ons bekend dat

 sr Margaretha Pretorius van Sewe Damme Versorgingseenheid oorlede is.

Sy was die eggenote van oom Boet Pretorius wat op 2 Junie 2021 oorlede is.

 Ons harte gaan uit na hul kinders, veral sr Ansi Pretorius en ander familie.

Ons dra hulle almal op aan ons Hemelse Vader dat Hy hulle altyd naby sal wees.

 ONS DINK AAN….

Ds Kobus wat behandel word vir Covid-19. Ester en Martin is gesond en toon geen simptome nie.

Ons glo en vertrou dat Ons Hemelse Vader spoedige en volkome herstel sal skenk !

Ons skriba, br Wikus Vorster en sr Hettie Vorster, word nog in die hospitaal vir Covid-19 behandel.

Ons dra hulle op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader vir spoedige herstel !  

Sr Ansi Pretorius word ook vir Covid-19 behandel.

In hierdie omstandighede dat sy albei haar ouers aan die die dood afgestaan het, dra ons haar in besonder op aan Ons Hemelse Vader vir vertroosting en spoedige herstel !

EREDIENSTE GEDURENDE INPERKINGSTYD

In die lig van die omstandighede dat ds Kobus nog siek is met die Covid-19 virus, het die Kerkraad op aanbeveling van die Bedieningskommissie, die volgende besluit:

Ons is baie dankbaar en bevoorreg dat prof Johan Janse van Rensburg ingestem het om vanoggend se erediens te lei. 

Prof Johan is ’n afgetrede  professor in die Departement Praktiese Teologie aan die plaaslike Fakulteit Teologie, is nog aktief besig en ten nouste betrokke by die Engelstalige NG Gemeente Andrew Murray.

Vanoggend sal daar net een erediens om 09:30 gehou word.

Die Katkisasie sou vandag vir die vakansie afgesluit het en sal daar dus ook nie Katkisasie wees nie..

 Daar sal gedurende die skoolvakansie voorlopig net een erediens per Sondag plaasvind met slegs 50 lidmate wat dit kan bywoon !

 Ons moet egter nog steeds maskers dra, hande en die gebou ontsmet en volledig rekord hou van die persone wat die diens bywoon.

Daarom word dit van lidmate verwag om vir ouderling Pieter du Plessis(082 570 1804)  per WhatsApp/sms in kennis te stel as u die dienste  wil bywoon. 

NAGMAAL

In hierdie omstandighede word die Nagmaal van 27 Junie 2021 afgestel en vervang met ‘n gewone erediens wat dr Frans de Bruyn waargeneem sal word.

 FONDSINSAMELING

Wors en maalvleis is beskikbaar om te koop.

 Die prys is:

Wors @ R80 per kilogram

Maalvleis @ R70 per kilogram

U kan bestellings plaas by Ouderling Francois Venter(selfoon 082 229 4411)

 Bestellings word by die kerk afgehaal op Vrydag 25 Junie 2021 tussen 16:00 & 18:00