Die erediens word vandag deur dr Frans de Bruyn gelei.

Ons bid hom die seën van die Here toe by die verkondiging van die Woord .

Ds Kobus neem vandag op spesiale versoek die erediens by Die Gereformeerde Kerk Maclear waar.

Hy sal DV weer volgende Sondag die Woordverkondiging waarneem.

LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Sang voor die erediens begin

Liedboek 184: 1 & 4

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Psalm 98: 2

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Efesiërs 4

Sang

Skrifberyming 9-1: 11

Gebed

Sang

Psalm 89: 2

Skriflesing

Genesis 12: 1-9

Teksverse:

Genesis 12: 1 & 3

1  Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys.

3  Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.”

Prediking

Slotsang;  

Psalm105: 4 & 5

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

EREDIENSTE

Daar sal vandag net een erediens gehou word om 9:30.

Die katkisasieklasse vir voorskoolse en laerskoolkinders het reeds vir die skoolvakansie gesluit.

Die erediens sal ook per klank(WA) gestuur word en beskikbaar op ons webblad(www.gkbfnnoord.co.za)

KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir GKSA Emeritaatfonds word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas.

Dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk.

ONS DINK AAN:

Sr Ricka Venter wat in die hospitaal is.

ALMANAK VAN DIE GKSA VIR2022

Diegene wat die Almanak van die GKSA vir 2022 bestel het teen R100 stuk, kan dit in die konsistorie afhaal.

GEREFORMEERDE KERK JEUG

Verskeie leesstof artikels & leesstof met die oog op Kersfees is beskikbaar !

Voorbeelde

  • Gesels saam oor Kersfees
  • Die Lig vir die Wêreld is gebore!
  • Vind vreugde in die HERE
  • Inkleurprente vir Kersfees

Vir meer inligting kan u op ons tuisblad(onder die skerm) van ons webwerf(www.gkbfnnoord.co.za) kliek op “Gereformeerde Kerk Jeug”

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

Hartlik geluk!

SENIOR LIDMATE

Vandag                                            

Sr Hannetjie van der Walt – 082 348 1904

7 Desember

Sr Maureen Coetzee – 082 772 9083

9 Desember

Sr Emmie Smit – 082 414 1993

BELYDENDE LIDMATE:

Vandag

Br Jaco Mostert – 083 377 8695

6 Desember

Br Hannes Carstens – 064 498 2583

Br Andries Jansen van Vuuren – 051 444 5944

Br Bobby Patterson – 084 459 0124

7 Desember

Br Joe van der Walt – 072 592 6666

9 Desember

Br Jan Beyers – 083 290 2907

10 Desember

Sr Magda du Plessis – 083 286 2651

11 Desember

Sr Welmarie van Niekerk – 082 796 7196

DOOPLIDMATE

9 Desember

Marnus Opperman – 072 386 4131

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Omdat Abraham geglo het,

het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek

 na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang.

Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom.

Hebreërs 11:8