Die erediens word vandag deur Ds Kobus Botha, ons dominee, gelei.

LITURGIE VANOGGEND

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Liedboek 190: 1,2 & 3

Ons Bely ons geloof

Verootmoediging – Die wet (Kol 2 & 3)

Sang

Skrifberyming 9-3: 1 & 2

Na gebed

Sang

Psalm 68:9

Skriflesing & teksverse:

Openbaring 3: 14-22

Slotsang;

Skrifberyming 15: 4 & 5

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

HUIDIGE EREDIENSTE:

Volgens die jongste regulasies is ons nou weer beperk tot 50 mense per samekoms.

Ons hou dus vanaf vandag weer twee eredienste, 09:00 en 10:30.

Katkisasie vind plaas na die eerste diens.

U moet asb nog steeds vir ouderling Pieter du Plessis per Whattsapp of SMS (082 570 1804) laat weet watter diens u wil bywoon.

Die klank opname (WhatsApp en ons Webwerf) van die erediens is ook beskikbaar.

 KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Christelike Onderwys word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk

Die diakens wat die kollektes opneem, sal lidmate verdere verduidelikings gee indien nodig.