Die erediens word vandag deur Ds Kobus Botha, ons dominee, gelei.

 LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Sang voor die erediens begin

Liedboek 164: 1 & 2

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Skrifberyming 1-6:1 tot 3

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Efesiërs 4: 17 tot 5: 5

Sang

Psalm 130: 2 & 4

Gebed

Sang

Liedboek 509: 1 & 2

Skriflesing

Jesaja 40: 1 tot 11

Teksvers:

Jesaja 40: 1 & 2

1 Die uitkoms is hier! Die uitkoms is hier! Dit, sê julle God, moet julle vir my volk sê.
2 Bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom sy swaarkry is verby, hy het geboet vir sy sonde, hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes.

Slotsang;  

Skrifberyming 11-2: 1, 2 & 4

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

EREDIENSTE:

 Volgens die regulasies is ons nou weer beperk tot 50 mense per samekoms.

Ons hou dus elke Sondag weer twee eredienste om 09:00 en 10:30.

 Katkisasie vind plaas na die eerste diens.

 U moet asb nog steeds vir br Pieter du Plessis per Whattsapp of SMS (082 570 1804) laat weet watter diens u wil bywoon.

Die erediens sal ook per klank(WA) gestuur word.

 KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir GKSA se Sustentasiefonds word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk

 LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

 Baie hartlik geluk!

 SENIOR LIDMATE:

Vandag

Sr Minnie Theron – 084 245 3250

13 September

Br Chris Buys – 051 436 2737

 BELYDENDE LIDMATE:

Vandag

Sr Risna Opperman – 082 567 2804

Sr Marietjie Redelinghuys – 051 436 6034

14 September

Br Fanus van der Walt – 051-436 7559

16 September

Sr Ester Jordaan – 071 673 1286

Sr Erika Lowings – 082 333 3329

Sr Carina van der Bijl – 082 780 9717

17 September

Sr Marizeth Jordaan – 076 834 4604

Sr Carli Steyn – 082 052 0421

DOOPLIDMATE

18 September:

Nanette Jordaan – 082 787 7177

Eben Richards – 082 906 5010