Die erediens word vandag deur Ds Kobus Botha, ons predikant, gelei.

LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Sangvoor die erediens begin

Liedboek 509: 1 & 4

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Psalm 111: 1,2 & 4 (2001 Cloete se omdigting)

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Efesiërs 4: 17 tot 5: 5

Sang

Psalm 119: 62 & 63

Gebed

Sang

Psalm 91: 5 & 6

Skriflesing

Genesis 28: 10 tot 22

Slotsang;  

Skrifberyming 14-2: 1 & 2

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

EREDIENSTE

Daar sal vandag net een erediens gehou word om 9:30.

 Alle katkisasieklasse het reeds vir hierdie jaar afgesluit.

U moet asseblief nogsteeds vir br Pieter du Plessis per Whattsapp of SMS (082 570 1804) laat weet indien u die diens u wil bywoon

Die erediens sal ook per klank(WA) gestuur word en beskikbaar op ons webblad(www.gkbfnnoord.co.za)

 KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir GK Jeugsorg word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas.

Dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk.

 SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL

Die Sakrament van die Heilige Nagmaal sal DV volgende Sondag, 21 November 2021, gevier word.

Die rede waarom dit so kort na die vorige Nagmaalsviering gehou word, is as gevolg van die feit dat September se Nagmaal nie plaasgevind het nie.

Daar sal DV weer twee dienste om 08:30 en 10:30 wees.

ONS DINK AAN:

Sr Welmarie van Niekerk wat in die hospitaal is.

ALMANAK VAN DIE GKSA VIR 2022

Diegene wat die Almanak van die GKSA vir 2022 bestel het teen R100 stuk, kan dit in die konsistorie afhaal.

 LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

 Hartlik geluk!

 SENIOR LIDMATE

Geen

 BELYDENDE LIDMATE:

14 November

Sr Wilmien du Plessis – 072 323 6588

16 November

Sr Arina Kruger – 082 419 3046

18 November

Sr Liza Loretz – 082 930 5590

Br Henk Pretorius – 082 337 7558

20 November

Br Cobus van Heerden – 051 436 1771

DOOPLIDMATE

Geen

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Maar ek staan sterk soos ‘n welige olyfboom;

 ek is in die huis van God en ek steun altyd daarop dat Hy vir my sorg.

(Psalm 52:10)