Die erediens word vandag deur Ds Kobus Botha, ons dominee, gelei.

 LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Sang voordie erediens begin:

Liedboek 168: 1 tot 3

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Psalm 100: 1 tot 4

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Hebreërs 10: 19 tot 25 & Romeine 13:8 tot 14

Sang

Psalm 119: 62 & 63

Gebed

Sang

Psalm 18: 14

Skriflesing

2 Korinthiërs 1: 12 tot 24

Teksvers:

2 Korinthiërs 1: 12 tot 24

12  Daar is een ding waarop ons trots is: ons gewete verseker ons dat ons oor die algemeen, en teenoor julle in die besonder, opgetree het met die openhartigheid en eerlikheid wat van God kom. Daarin is ons nie deur die wysheid van mense gelei nie, maar deur die genade van God.

13  In ons briewe skryf ons aan julle niks wat julle nie self kan lees en verstaan nie. Ek hoop net julle sal ons eendag heeltemal verstaan.

14  Tot nou toe het julle ons maar gedeeltelik verstaan. Op die dag wanneer ons Here Jesus kom, sal julle dan net so trots op ons wees soos ons op julle.

15  Dit was in hierdie oortuiging dat ek vroeër die plan gemaak het om julle te besoek, sodat julle twee keer ‘n bewys van genade kon ontvang.

16  Ek wou julle op die deurreis na Masedonië toe besoek en weer op die terugreis van Masedonië af, en dan met julle hulp my reis voortsit na Judea toe.

17  Was ek miskien oorhaastig toe ek hierdie plan gemaak het? Of word ek deur menslike oorwegings gelei as ek planne maak, sodat ek in een asem “ja” en “nee” sê?

18  So seker as God getrou is, ons woord aan julle was nie tegelyk “ja” en “nee” nie,

19  want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is ek en Silvanus en Timoteus, aan julle verkondig het, is nie “ja” en “nee” tegelyk nie. Hy is die “ja” van God,

20  die “ja” op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop “Amen” sê.

21  God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig: op Christus. God het ons vir Hom afgesonder,

22  ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang.

23  Ek roep God tot getuie en staan met my lewe daarvoor in: dit was om julle te spaar dat ek toe nie na Korinte toe gekom het nie.

24  Ons wil nie as heersers voorskryf wat julle moet glo nie. Julle staan immers vas in die geloof. Maar ons wil medewerkers wees om julle geluk te bevorder.

Slotsang;  

Skrifberyming 19:-3: 1 tot 4

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

EREDIENSTE

 Vanaf vandag mag ons weer 170(halwe kapasiteit) lidmate die eredienste bywoon.

Een erediens sal dus om 9:30 begin.

 Katkisasie vind na die diens plaas.

 Nagmaal sal slegs op 17 Oktober 2021 tydens twee dienste (8:30 en 10:30) gehou word.

 U moet asseblief nogsteeds vir br Pieter du Plessis per Whattsapp of SMS (082 570 1804) laat weet watter diens u wil bywoon

 Die erediens sal ook per klank(WA) gestuur word en beskikbaar op ons webblad(www.gkbfnnoord.co.za)

KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Bybelverspreiding word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk

 ONS DINK AAN …..

 Sr Dornay Janse van Rensburg wat ‘n groot operasie ondergaan het. Sy is reeds by die huis om te herstel…

 Sr Kitty Viljoen wat in die hospitaal is.

Spoedige herstel word die susters toegebid!

 LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

 Baie hartlik geluk!

 SENIOR LIDMATE:

20 September

Br Nas Coetzee – 051 436 5836

23 September

Sr Tokkie Vivier – 051 436 1529

25 September

Sr Ria Gerber – 082 375 1521

BELYDENDE LIDMATE:

Vandag

Br Derick Aucamp – 073 495 5945

Br Chris Barnard – 083 760 7489

Br Christiaan Kirstein – 082 881 4060

Sr Sarina Otto – 082 762 7892 

20 September

Sr Mari Landman – 051 436 6122

Br Louwrens de Beer(jnr) 082 789 6793

22 September

Oud Gert Coetsee – 072 311 4733

Br Jacques de Bruin – 083 325 1160

Br Jurie Geldenhuys(Snr) – 082 822 3300

25 September

Sr Anika Robertse – 051 436 2415                                                                                                                     

DOOPLIDMATE

20 September

Janis Mostert – 083 377 8695

22 September

Heinrich Pretorius – 082 337 7558

23 September

Minè Steyn – 082052 0421

Maylee Steyn -082 052 0421