Die erediens word vandag deur Ds Kobus Botha, ons predikant, gelei.

 LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Vooraf sang

Psalm 93: 1 & 4

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Psalm 146: 1 & 3

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Matteus 22 & Romeine 13

Sang

Liedboek 334: 1 tot 4

Gebed

Sang

Psalm 33: 5 & 6

Skriflesing

1 Korinthiërs 1: 1 – 9 & 18 – 31

Teks

1 Korinthiërs 1 18

”Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir dié wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God”

Slotsang;  

Skrifberyming 10-2

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

EREDIENSTE

Daar sal vandag net een erediens gehou word om 9:30.

Die katkisasieklasse vir voorskoolse en laerskoolkinders neem vanoggend na afloop van die erediens, weer ‘n aanvang vir die laaste kwartaal van die jaar.

U moet asseblief nogsteeds vir br Pieter du Plessis per Whattsapp of SMS (082 570 1804) laat weet watter diens u wil bywoon

Die erediens sal ook per klank(WA) gestuur word en beskikbaar op ons webblad(www.gkbfnnoord.co.za)

 KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Bybelverspreiding word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas.

Dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk.

KATKISASIE AFSLUITING

Die jaarlikse katkisasie-afsluitingsgeleentheid word DV eerskomende Vrydag, 29 Oktober, om 06:00 in die kerksaal gehou.

 HERVORMINGSDIENS

Weens omstandighede is die jaarlikse Hervormingsdiens wat DV volgende Sondag by die NG-Kerk Berg-en-Dal sou plaasvind, afgestel.

Almal word egter uitgenooi om DV volgende Sondagmiddag, 31 Oktober, om 15:30 ‘n Hervormingsdiens wat deur Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid en Gereformeerde Kerk Shalom aangebied word.

Dit vind plaas in die kerkgebou van Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid.

 LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

 Hartlik geluk!

BELYDENDE LIDMATE:

Vandag

Sr Cornel Bonthuys – 074 453 7347

Sr Retha Britz – 084 827 1314

Br Pieter Fouche – 051 451 1137

Sr Sindy Richards – 082 906 5010

Sr Rina de Kock – 082 566 2255

25 Oktober

Sr Carien Coetzee – 082 772 9083

28 Oktober

Br Ryno Opperman – 082 567 2804

Sr Ansie Pretorius – 082 353 8439

29 Oktober

Diaken Muller Heyns – 072 469 7778

DOOPLIDMATE

26 Oktober:

Nienkie Lowings – 082 333 3329