Die erediens word vandag deur Ds Kobus Botha, ons predikant, gelei.

 LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Sangvoor die erediens begin

Liedboek 168: 1 tot 3

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Psalm 48: 4 & 5

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Eksodus 20

Sang

Psalm 130: 2 & 4

Gebed

Sang

Skrifberyming 7-2: 1 & 2

Skriflesing

Psalm 11: 1 tot 7

Teks

Psalm 11: 7

Die Here is regverdig. Hy het die mense lief wat regverdig en opreg handel, en Hy sal by hulle wees.

Slotsang;  

Skrifberyming 11-2: 1,2 &

Die HERE stuur ons weg met Sy seën ! 4

EREDIENSTE

Daar sal vandag net een erediens gehou word om 9:30.

Die katkisasieklasse vir voorskoolse en laerskoolkinders vind plaas na afloop van die erediens.

U moet asseblief nogsteeds vir br Pieter du Plessis per Whattsapp of SMS (082 570 1804) laat weet watter diens u wil bywoon

Die erediens sal ook per klank(WA) gestuur word en beskikbaar op ons webblad(www.gkbfnnoord.co.za)

 KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Bybelverspreiding word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas.

Dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk.

 HERVORMINGSDIENS

Weens omstandighede is die jaarlikse Hervormingsdiens wat DV vandag by die NG-Kerk Berg-en-Dal sou plaasvind, afgestel.

Almal word egter uitgenooi om DV vanmiddag, om 15:30 ‘n Hervormingsdiens wat deur Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid en Gereformeerde Kerk Shalom aangebied word.

Dit vind plaas in die kerkgebou van Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid.

SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL

Die Sakrament van die Heilige Nagmaal sal DV op Sondag, 17 November 2021, gevier word.

Die rede waarom dit so kort na die vorige Nagmaalsviering gehou word, is as gevolg van die feit dat September se Nagmaal nie plaasgevind het nie.

Daar sal DV weer twee dienste om 08:30 en 10:30 wees.

ATTESTASIE ONTVANG

Met attestasie het oorgekom vanaf die Gereformeerde Kerk Totiusdal: br Johandré Naudé en sy eggenoot, sr Leanné.

Ons heet hierdie gesin van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees.

 LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

 Hartlik geluk!

BELYDENDE LIDMATE:

1 November

Ds Kobus Botha – 051 436 2930

Br Stephan Kruger – 071 749 5053

2 November

Ouderling Francois Venter -082 229 4411

Sr Lettie van Wyk – 083 301 8063

3 November

Sr Elize Mostert – 083 377 8695

4 November

Br Gert Jordaan – 071 673 1286

Br Steva Klopper – 051 362119

Br Elandrè Nel – 082 688 3138

6 November

Sr Ester Botha – 051 436 2930

Sr Anelia du Toit – 073 241 8173

 DOOPLIDMATE

5 November

Chandrei Patterson – 083 500 7136

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Wie wysheid het, sal op hierdie woorde ag slaan.

Wie verstandig is, sal dit ter harte neem, want wat die Here doen, is reg.

 Die regverdiges lewe daarvolgens, en die opstandiges kom daardeur tot ‘n val

                                                                                                                                       (Hosea 14: 10)