VERJAARSDAE
Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

01 April:

Br Frans Myburg – 051 436 2290
Br Anton Nel – 073 827 8315
Br Gawie van der Walt – 051 436 8383
Diak Petro van der Bijl – 083 750 0913
Sr Alet Venter – 076 315 3639

02 April:

Br Thomas Harvey – 051 436 8679
Br Johan Richards – 082 906 5010
Br Buks de Kock – 076 689 6316

04 April:

Sr Maryke Carstens – 064 498 2583

05 April:

Miné Aucamp – 073 496 5945

06 April:

Sr Francien Nel – 082 688 3138

Sr Lettie Vorster – 082 711 1454

07 April:

Br Louw de Bruin – 083 262 1230

WWW.GKBFNNOORD.CO.ZA OPGRADEER

Oudl Dirk Coetzee deel ons mee dat daar nou ’n nuwe webblad vir ons Gemeente ontwerp is. Ons kan nou maklik na die jongste en ook ouer preke luister en dit selfs aflaai.

Meer inligting sal mettertyd bygevoeg en/of opgradeer word en meer foto’s sal ook aangebring word.

Op die tuisblad (onderste gedeelte van die webblad) is daar ook skakels beskikbaar van die Gereformeerde Kerke in SA asook uittreksels van berigte uit die Kerkblad, Vroueblad, Kruispad en Slingervel.
Enige navrae, inligting of voorstelle kan by die e-posfasiliteit by “kontak ons” gestuur word.

Ons bedank graag vir oudl Dirk (dirk@gkbfnnoord.co.za) vir die inisiatief wat hy geneem het om hierdie hulpmiddel uit te brei en te verbeter.

Mag alle lidmate dit gebruik en baie vreugde daaruit put!

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die GKSA se Ekumenisiteitsfonds opgeneem word en volgende Sondag vir Bybelverspreiding.

LITURGIE VANOGGEND

Ds Kobus en gesin span hierdie naweek bietjie uit in die Oos-Kaap en ons gun hom dit van harte! Hulle is net vir die langnaweek weg.

Ons is dankbaar dat dr Frans de Bruyn wat as hulpdienspredikant in ons Gemeente optree, vandag en ook volgende Sondag (wanneer ds Kobus op ’n staptog gaan!), die Woord van die Here hier sal verkondig! Hy het ook die diens op Goeie Vrydag gelei. Ons bid hom en sr Petro die rykste seën van die Here toe!

Die besonderhede van vanoggend se diens is as volg:

Skriflesing: Rom 6:1-18, Teksverse: Rom 6:14; Heidelbergse Kategismus Sondag 17

Voorafsang: Liedboek 422:1,2,3

Sang tydens die erediens:

Psalm98:1,2
Liedboek 233:1
Liedboek 409:1,2,3
Skrifberyming 5-4:1,2,3,5,6,
Psalm 124:3,4

GEEN AANDDIENSTE TYDENS VAKANSIE

Vanaand en ook volgende Sondag sal daar nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie. Daar sal ook nie ’n aanddiens op Sondag 29 April wees nie.

Op genoemde drie dae is daar gesamentlike aanddienste om 18:00 in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloempark.

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

BEROEP ONTVANG
Ds GP (Gerhard) van Rhyn van Rietvallei na Komatipoort