VANOGGEND SE EREDIENS

(gelei deur dr Frans de Bruyn)

Skriflesing: Handelinge 19

Teksverse: Handelinge 19:13-16

13  Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om die Naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê: “Ek besweer julle in die Naam van        dié Jesus wat deur Paulus verkondig word.”
14  Dit was die sewe seuns van ‘n Joodse priesterhoof, Skeva, wat dit gedoen het.
15  Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê: “Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?”
16 Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, sodat hulle kaal en stukkend geslaan uit daardie huis gevlug het.

Sang voor die erediens begin:

Liedboek 203: 1,2,3

Sang tydens die erediens:

Liedboek 167: 1,2

Psalm 28: 1,2,6,7,8

Psalm 118: 2,14

Psalm 119: 7

Ps 130: 2

Ps 101: 2,3,5,6

Ps 138: 1,4

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg opgeneem word terwyl volgende Sondag se deurkollektes bestem is vir die Gereformeerde Kerke van SA se Teologiese Studente.

GEEN AANDDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Daar sal nie vanaand en ook nie die volgende twee Sondae, aanddienste in ons kerkgebou wees nie. 

Ons herinner lidmate daaraan dat die suidelike Gereformeerde Gemeentes wel aanddienste om 18:00 in die kerkgebou van die Gereformeerde K Bloemfontein-Suidheuwels hou.

DS KOBUS MET VERLOF UITSTEDIG

Ds Kobus en sy gesin is vandag en volgende Sondag met welverdiende verlof uitstedig. 

Ons bede is dat die Here alles voorspoedig sal laat verloop, dat hulle goed sal uitrus en met hernude kragte sal terugkeer. 

Ons is dankbaar dat ons hulpdienspredikant, dr Frans de Bruyn vanoggend en ook volgende Sondag die Woordbediening sal behartig en ons bid hom en sr Petro die seën van die Here toe!

GEEN AANDDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Daar sal nie vanaand en ook nie die volgende twee Sondae, aanddienste in ons kerkgebou wees nie. 

Ons herinner lidmate daaraan dat die suidelike Gereformeerde Gemeentes wel aanddienste om 18:00 in die kerkgebou van die Gereformeerde K Bloemfontein-Suidheuwels hou.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

1 Julie:

Br Bruce Blair – 084 575 5015

Sr Minnie van der Walt –  076 840 0713

2 Julie:

Almero van der Bijl – 082 780 9717

3 Julie:

Sr Suzél Lessing – 072 388 7784

Br Hugh Mclean – 072 455 8484

Sr Ronél Pretorius  – 083 462 0958

Br Theo Robbertse – 051  436  2415

Sr Zandra van der Walt – 051 436 3400

04 Julie:

Sr Corlia van Heerden  – 072 875 1245

05 Julie:

Sr Christa Beyers – 083 290 2907

06 Julie:

Sr René Barnard – 072 855 3867

Oudl Louis Steyn – 051 436 1290

07 Julie:

Reinhardt Lowings  – 082 333 3329

Klara van der Walt – 082 300 9085

Br Jan de Wet – 051 433 7151

ONS DINK AAN …

Sr Antoinette Coetzee van Jan Marxstraat wat weer in die hospitaal opgeneem is. 

Die Here se nabyheid word vir haar en br Martin toegebid!

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE VAN SUID-AFRIKA

BEROEPBAAR GESTEL:

Dr GJ (Gerhard) Niemann van Gereformeerde Kerk Cullinan.

BEROEP ONTVANG:

Prop PW (Wouter) Smit wat aan die begin van die jaar die praktiese werk vir sy predikantstudies hier by ons gedoen het, is beroep na Gereformeerde Kerk Vereeniging. 

JAARLIKSE INTEKENING OP DIE KERKBLAD

Die jaarlikse intekening op die KERKBLAD verstryk teen die einde van Junie 2018. 

Tensy die skriba die teendeel verneem, neem hy aan dat alle huidige intekenare vir die volgende termyn daarmee sal voortgaan. 

Nuwe intekenare is natuurlik baie welkom om aan te sluit!  Dis vandag die laaste dag om te reageer.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

En nou bly geloof, hoop en liefde  — hierdie drie;

maar die grootste hiervan is

die liefde.

1 Kor 13:13 OAV