Meesterpotkompitisie

MEESTERPOTKOMPETISIE

Dis weer tyd vir die jaarlikse Meesterpotkompetisie!!

Ons roep nog steeds die heerlike gebeure van verlede jaar se baie aangename kompetisie in herinnering!!

Dit gaan DV vanjaar op Saterdag 1 September by die kerksaal gehou word. Die spanne wat dit vir die trofee gaan uitspook, (kyk gerus na die trofee waar dit op die tafel in die voorportaal pryk) begin reeds teen 12:00 met hul voorbereidings en kookvernuf.

Om 18:00 kan lidmate aan die voortreflike voedsel kom smul!
Spanne wat vir die kompetisie wil inskryf kan met oudl Tian van der Bijl skakel of sommer direk u naam op die ORANJE-vorm in die portaal aanteken.

Om weg te lê aan die smaaklike disse, kos dit R30 per porsie vir volwassenes en R20 per kind of student. In hierdie geval moet u name op die GEEL-vorm aangeteken word.
Etekaartjies en betalings word deur diak Cobus Venter hanteer.

Ons wens die organiseerders en deelnemers alles van die beste toe!.

KURSUS IN MAAK VAN EIE HORLOSIE

Die GK Bloemfontein-Suidheuwels bied op 29 September 2018 ’n kursus aan om ’n eie horlosie te maak.Dit is ’n fonsinsamelingsprojek en meer besonderhede en inskrywingsvorms is by ons Kerkkantoor beskikbaar.Ons sal volgende Sondag meer inligting gee.

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Johannes 11:45-57

Teksverse:

Johannes 11:49-52

‘En een van hulle, Kájafas, wat daardie jaar hoëpriester was, sê vir hulle: Julle weet niks nie en dink nie daaraan dat dit vir ons

voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie.

En dit het hy nie uit homself gesê nie; maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe.

En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot ’n eenheid saam te voeg. ‘

Voorafsang:

Liedboek 334:1-4

Sang:

Psalm 150:1,3
Skrifberyming 8-1:1,2
Psalm 20:5,6,7
Skrifberyming 11-2:1,2,4

KOLLEKTES

Vandag se deurkollekte sal vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg opgeneem word terwyl volgende Sondag se deurkollektes bestem is vir die KERKBLAD.
Die kollektes onder die diens word ALTYD vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid afgesonder.

GEEN KATKISASIE OF TEEBEDIENING VANOGGEND

As gevolg van die langnaweek sal daar nie vanoggend katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders wees nie.
Daar sal ook nie vanoggend teebediening wees nie.

Vanaf volgende Sondag gaan alles weer normaalweg voort en dan is dit die verantwoordelikheid van wyk Brandwag om tee te skink.

GEEN AANDDIENS VANAAND

Ook vanweë die langnaweek, sal daar nie vanaand ’n aanddiens hier gehou word nie.

Lidmate word herinner aan die gesamentlike aanddiens wat deur die Suidelike Gereformeerde Gemeentes in die kerkgebou van die GK Bloemfontein Suidheuwels om 18:00 aangebied word.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk!

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

12 Aug:

Br Lian Beyers – 083 779 5196
Logan Blair – 084 575 5015
Sr Kyla de Klerk – 079 046 9643
Sr Hantie de Kock – 076 689 8555

13 Aug:

Christiaan Odendaal jnr – 062 355 6548

15 Aug:

Sr Marinda Ackerman – 082 414 4456
Br Pieter van Zyl – 082 804 2268
Diak Elize Venter – 083 779 3119

16 Aug:

Yonay le Roux – 051 436 5215
Sr Ammie van As – 082 413 9325

17 Aug:

Sr Carina Erasmus – 072 865 2241
Marius Olivier – 076 456 4980
Sr Susan Otto – 082 573 0310

18 Aug:

Br Michiel Venter – 082 221 7889
Sr Crista van der Loo – 082 567 7852

ONS DINK AAN ….

Br Charles du Preez van Gratias 24 wat Vrydag ’n hartklepvervangingsoperasie ondergaan het. Danksy mediese ontwikkeling is dit nie meer nodig om dit met ’n opehartoperasie te doen nie, maar word dit soos ’n stentinplanting hanteer.

Hoe ook al, dit bly ’n ingrypende prosedure en ons is dankbaar dat dit met hom goed gaan! Ons dra hom en sr Mainy op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader dat Hy hulle elke dag naby sal wees.

OORLEDE

Met leedwese word bekend gemaak dat ds JS (Koos) du Plooy, emerituspredikant van Bronkhorstspruit op 5 Augustus oorlede is en die 8ste te Potchefstroom begrawe is.

Hy is in 1959 as predikant te Molteno bevestig en het daarna in Olifantshoek en Louis Trichardt gedien voordat hy in 1995 te Bronkhorstspruit emeriteer het.

LIEF EN LEED VAN LIDMATE

Ons wil regtig graag by wyse van hierdie Nuusbrief, aan alle lidmate wat vreugde of hartseer ervaar, ons innige meelewing betoon. Om heeltemal daarin te slaag het ons egter die samewerking van lidmate nodig om ons daaroor in te lig , sodat dit wyer bekend gemaak kan word.

Daarom moet lidmate asseblief nie huiwer om sodanige gebeure onder die skriba se aandag te bring nie.

BEROEP ONTVANG

Ds AB (Braam) van der Walt van Lichtenburg na Eden

GLASE GESKENK DEUR ’N LIDMAAT

Die anonieme lidmaat wat begin het om aan nuwer intrekkers glase te skenk, het dit nou verder uitgebrei en wil dit aan soveel lidmate as moontlik skenk. Hierdie glase is met sand geblaas en het benewens ons kerk se logo en naam, ook die lidmaat se naam daarop!

Dis regtig iets besonders en ons bedank hom weereens van ganser harte! Hy het nou begin met die ouer lidmate. In die voorportaal is daar nog glase vir die volgende lidmate:

Baba Boshoff
Japie Gerber
Hester Hechter
Martie Labuscagne
Magriet Landman
Frans Myburg
Levina Myburg
Elna Nel
Emmerencia van der Bijl
Jan van der Bijl
Madeline Venter en
Mercia van der Walt

Hierdie lidmate of hul familie of vriende of kerkraadslede kan asseblief die glase neem.

HARTLIK GELUK AAN ….

Alex Klopper, 14 jarige dogter van br Steva en sr Mariëtte Klopper van Dersleystraat 20 wat ’n goue medalje gewen het tydens die onlangse Europese vyfkamp opekampioenskap byeenkoms vir o-17 atlete in Tbilisi, Georgië!!

Wat ’n uitsonderlike prestasie!!

Hierdie kompetisie behels swem, skerm, laserpistoolskiet en hardloop. (Perdry is vanaf o-19 van toepassing).

Sy is weer in die Suid-Afrikaanse Moderne Vyfkampvereniging se span ingesluit en hulle gaan in September in Dublin Ierland aan die Laser Run-wêreldbyeenkoms (skiet en hardloop) deelneem en in Oktober aan die Triathlewêreldbyeenkoms (skiet, swem en hardloop) in Egipte. Sjoe!

Ons is saam met haar en haar ouers dankbaar dat die Here haar met hierdie wonderlike talent geseën het en dat sy dit so konsensieus en met harde werk, beoefen!

Ons wens haar baie sterkte en seën toe! Voorspoed!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens.
Die oue is verby, die nuwe het gekom.
Dit alles is die werk van God .
Hy het ons deur Christus met Homself
versoen en aan ons die bediening
van die versoening toevertrou
II Kor 5:17,18 NAV