KERMIS 2019

Nadat daar vir drie jaar weens verskeie redes nie ’n Kermis gehou is nie, het die Kerkraad verlede jaar besluit dat dit in 2019 weer moet plaasvind!

Die datum is Saterdag 1 Junie vanaf 10:00 tot 14:00.

Die volgende tafels word beplan:
* Soptafel – Louwrens de Beer
* Kerrie-en-Rys – Ester Botha
* Pannekoek – Trix Snyman
* Worsbroodjies en braaivleis – Francois Venter
* Nageregtafel – Ester Botha
* Tuisgebak – Magda de Beer
* Koeldrank – Louwrens de Beer
* Stil Veiling – Tian van de Bijl
* Speletjies – Tian van der Bijl
* Kop-en-Stertspeletjies – Cobus Venter

Die Gemeentefunksiekommissie (GFK) benodig hulp met ’n paar sake en lyste daarvoor is in die voorportaal waarop lidmate wat kan help, hul name kan aanbring
* Voorbereiding van kos, gebak,nagereg
* Verkope tydens Kermis
* Skenkings van items vir veiling
* Skenking van vleis – bees,skaap en vark

Uit die aard van die saak is dit ’n fondsinsamelingsaksie, maar die hoofdoel is beslis om die onderlinge band tussen ons lidmate te bevorder deur hulp te verleen, saam te werk en saam te kuier! Ons sien baie daarna uit en wens die GFK sterkte toe met al die reëlings!!

DIE LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Daniël 7:1-28

Teksvers:

Daniël 7:1-28

Voorafsang:

Liedboek 334:1-4

Sang:

Psalm 150:1,3
Psalm 130:2,4
Psalm 66:7
Skrifberyming 11-2:1,2,4

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes vir die GKSA se Thusofonds opgeneem word. Hierdie fonds help om emerituspredikante uit die jonger kerke (voormalige Sinode Middellande en Klassis Capricorn) eervol te versorg.

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Sustentasiefonds afgesonder word. Hierdie fonds staan kerke by wat nie finansieel onafhanklik kan bestaan nie, sodat die Woordverkondiging daar steeds kan voortgaan.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders vanoggend aan die gang is, sal daar weer teebediening by die kerksaal wees waarheen alle lidmate van harte uitgenooi word. Dit is vanoggend die beurt van wyk Jan Wilkenstraat en ons bedank almal wat daarmee behulpsaam is. 

Aangesien daar nie ’n wyksouderling is nie en dr Frans de Bruyn die lidmate so gereeld besoek, word staatgemaak op die lidmate in daardie wyk om behulpsaam te wees. Volgende Sondag is dit wyk Kmdt Senekalstraat se verantwoordelikheid.

BEVESTIGING AS DIAKEN

Aangesien br Johan Roux van Plot 9 Ribblesdale nie verlede Sondag die erediens kon bywoon nie, sal hy DV vanaand in sy amp as diaken bevestig word.

PINKSTERSONDAG NIE DIE 19DE MEI NIE

Kan jy dit glo!! Hoe op dees aarde kry mens dit reg om aan te dui dat Pinkstersondag op 19 Mei 2019 val, as Hemelvaartdag eers die 30ste Mei is!! Die uitstorting van die Heilige Gees het immers 10 dae ná die Hemelvaart van Christus plaasgevind (en nie daarvóór nie!) Pinkstersondag is vanjaar dus die 9de Junie wanneer dit Nagmaal is!

Ons is regtig baie jammer vir die fout – ook dat dit so in ons Jaarprogram aangegee is – en vra opreg verskoning daarvoor!! Gelukkig sou dit nie ons lidmate te veel ontwrig het nie, maar nogtans!
Verskeie kerkraadslede het gehelp om die Jaarprogram te finaliseer en tog het die fout ingesluip!!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

13 Mei:

Br BJ Vorster – 076 135 0487

14 Mei:

Oudl Pieter Knoester – 083 461 4128

18 Mei:

Br Johan Roux – 072 169 6995

SENIOR LIDMATE GISTER DEUR DIAKONIE ONTHAAL

Die Diakonie het gister nagenoeg 70 Senior Lidmate van die Gemeente op ’n heerlike Saterdagete van uitsonderlike lekker sop en broodjies onthaal!! Dit was ’n baie aangename en gesellige byeenkoms wat almal terdeë geniet het. Ons bedank graag die Diakonie vir hierdie liefdesdiens wat soveel vir die bejaardes beteken het en waarvan hulle die aangename herinneringe nog lank sal koester! Baie dankie!

GODSDIENSOORDENKINGS OOR RADIO ROSESTAD

Ds Kobus Botha gaan hierdie week elke oggend en elke aand die oordenkings behartig wat deur Radio Rosestad uit-gesaai word. Dit is soggens so teen tien voor ses en saans teen seweuur se kant op 100,6 FM. Ons bedank ds Kobus opreg daarvoor. Die wyse waarop hy die boodskap bring is altyd treffend en vir die luisteraar voedsel vir die siel! Skakel gerus daarop in!

GEBEDSVERSOEKE

Die “rubriek”, ONS DINK AAN.., impliseer dat ons aan die beproefde lidmate in ons gebede sal dink. Indien daar lidmate is wat graag wil hê dat daar aan ander lidmate in ons gebede gedink sal word, kan hulle sodanige versoeke aan die kerkkantoor deurgee.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

God het ons gemaak wat ons nou is:
in Christus Jesus het Hy ons geskep
om ons lewe te wy aan die
goeie dade waarvoor
Hy ons bestem het.
Ef 2:10 NAV