DIE EREDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Die reëlings vir die eredienste gedurende die vakansie is as volg:
Ds Kobus en gesin span vandag met welverdiende verlof in die berge uit. Ons bid dat die Here hom en sy gesin ryklik sal seën en dat hy versterk na liggaam en gees veilig sal terugkeer.

Ons is dankbaar dat ons hulpdienspredikant, dr Frans de Bruyn vanoggend die erediens hier gaan lei en ons dra hom en sr Petro op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader!

Volgende Sondag sal die diens waargeneem word deur ’n Teologiese Student. Lees die afsonderlike berig oor die fietstoer om perspektief te kry. Ds Kobus sal dan ook hier wees maar die naweek daarna die 31ste Maart is hy weer uitstedig en sal dr Frans dan ook weer hier preek.

Vanaf vanaand tot en met 31 Maart 2019 sal hier nie aanddienste in ons kerkgebou wees nie. Die suidelike Gereformeerde Gemeentes hou gesamentlike aanddienste om 18:00 in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloempark. Lidmate is baie welkom om dit by te woon.

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Lukas 22:14-19

Teksverse:

I Tessalonisense 5:18 en Lukas 22:19

18Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.

19Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: “Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis.”

Voorafsang:

Liedboek 203:1,2,3

Sang:

Psalm 104:1,2,20,21
Psalm 130:1,4
Skrifberyming 9-3:1,2
Liedboek 188:1,3
Psalm 66:6,7,9e

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

17 Mrt:

Jurie Geldenhuys jnr 082 822 3300
Jana Landman 051 436 6122
Sr Wilri Storm 071 630 5015

18 Mrt:

Sr Levina Myburg 051 436 2290
Ryan van der Walt 082 411 4445

21 Mrt:

Sr Rina Coetzee 051 436 1723
Oudl Jaco Klopper 083 376 9960

22 Mrt:

Br Herklaas Venter 082 826 0689

23 Mrt:

Sr Daphnne Kruger 063 766 5155
Br Wilhelm Loretz 082 930 5590
Br Deon Nel 082 688 3138
Sr Danelle Walters 083 454 3266

TEOLOGIESE STUDENTE SE FIETSTOER

Die Teologiese Skool te Potchefstroom is vanjaar 150 jaar oud. Dit is oorspronklik in 1869 te Burgersdorp gestig en het later (1905) na Potchefstroom verskuif. Om hierdie gebeurtenis te vier, beplan die Teologiese Skool verskeie feesvieringe.

In 1969 met die eeufeesherdenk-king, het ongeveer 20 studente die roete vanaf Burgersdorp na Potchefstroom te perd afgelê!
Vanjaar gaan ’n groep van 10 studente en twee professore met ’n ondersteuningsgroep, op hulle beurt ’n fietstoer vanaf 20 tot 28 Maart vanjaar vanaf Burgersdorp tot in Potchefstroom met hul ysterperde aanpak.

Hulle beplan om die naweek van 24 Maart in Bloemfontein te wees en ons sal vir huisvesting sorg. Verder het hulle gevra dat van hulle studente op 24 Maart 2019 die oggenddienste by alvier ons Gereformeerde Kerke in Bloemfontein kan waarneem. Die kerkraad het aan hulle versoek voldoen en ’n student sal DV volgende Sondag hier preek.

Ons sien baie uit na daardie naweek wat iets besonders in die lewe van hierdie studente is en ook om dank en lof aan die Here te bring vir 150 jaar se seën en genade!

Vandag se deurkollekte is bestem vir die GKSA se Emeritaatsfonds en volgende Sondag word dit vir Bybelverspreiding opgeneem.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Deur die bloed van sy Seun is ons
verlos en is ons oortredinge vergewe
kragtens die ryke genade van God
8wat Hy in al sy wysheid en insig
so oorvloedig aan ons geskenk het.
Ef 1:7,8 NAV