POTJIEKOSAAND EERSKOMENDE SATERDAG OP 24 AUGSTUS 2019

Die sameroeper van die Gemeentefunksiekommissie oudl Louwrens der Beer, het verlede Sondag na die oggenddiens ons Gemeenmeente ingelig oor die Potjiekosaand wat vanjaar gehou gaan word. Om alles vars in ons geheue te kan hou, noem ons die volgende sake.

Trofee:
Die Potjiekosaand is in die vorm van ’n kompetisie en daar is ’n trofee op die spel! Kyk gerus daarna waar dit in die voorportaal pryk. Dit is twee jaar na mekaar deur Jorrie en Naomie Jordaan verower. (Hulle gaan nie vanjaar aan die kompetisie deelneem nie, maar gaan die groot pot maak waarvan almal wat nog honger is, kan eet).

Inskrywing:
Deelnemers moet voor 18 Augustus per telefoon of Whattsapp by oudl Louwrens inskryf. Elke pot moet 10 tot 15 mense kan bedien. Deelnemers begin Saterdag 24 Augustus so laat as wat nodig is sodat die gereg betyds vir beoordeling om 17:00 gereed kan wees. Die beoordeling duur tot 18:00.

Die tafelgebed is om 18:00 waarna almal lekker saam gaan eet en kuier. Bring asseblief eie eetgerei, borde, glase, drinkgoed en koffiebeker (want daar is koffie en ’n soetdingetjie na die ete beskikbaar wat ingesluit is in die prys van die kaartjie!).

Bywoning:
Lidmate wat dit wil bywoon moet asseblief u name op die geel vorm wat in die voorportaal is, aanteken, Die ete kos R40 vir volwassene en R20 vir kinders en studente. Betaling kan die aand by die saal geskied of voor die tyd by diak Cobus Venter (082 055 7083) inbetaal word. Skakel vir oudl Louwrens by 082 789 6793 vir enige navrae. 

 

VANOGGEND SE EREDIENS:

Skriflesing:

1 Konings 20:35-40

Teksverse:

1 Konings 20:40

“Maar ek was met ander dinge besig en toe ek kyk, is hy nie meer daar nie!” Die koning van Israel sê toe vir hom: “Jy het jou eie vonnis gevel.”

Tema van die prediking:

“Ons is almal besig, maar waarmee ?”

Sang voor die erediens begin:

Skrifberyming 12-3:1,2; 12-5

Sang tydens die erediens:

Psalm 145:1,2,5,12

Skrifberyming 5-4:1,2

Psalm 18:14

Skrifberyming 15-7:4,6

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes bestem is vir die KERKBLAD. 

Volgende Sondag sal die deurkollektes afgesonder word vir dieKas Teologiese Studente te Potchefstroom.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vanoggend aan die gang is, sal daar weer tee, koffie en vrugtesap by die kerksaal bedien word.  Alle lidmate is baie welkom – nie net katkisasiekinders se ouers nie! 

Dit is vandag die beurt van wyk Sewe Damme en die lidmate in daardie wyk word vriendelik gevra om behulpsaam te wees.  Op hierdie wyse leer dié lidmate mekaar beter ken! 

Baie dankie daarvoor

Volgende Sondag is dit die verantwoordelikheid van wyk Universitas 1. 

KERKRAADSVERGADERING VANAAND

Die Kerkraad en Diakonie (sogenaamde Breë Kerkraad) vergader DV vanaand na die aanddiens in die kerkgebou. 

Algemene sake sal bespreek word met klem op die instandhouding van ons kerkgebou en terrein. 

Wat die ouderlinge betref, is daar tans vier vakante wyke waar ons hulpdienspredikant, dr Frans de Bruyn goedguns-tiglik ingewillig het om die lidmate te besoek. 

Wyk Brandwag ontbind en die drie besoekpunte wat daar oorbly, is in ander wyke ingedeel.  Wyk Langenhovenpark 3 het tans vier besoekpunte en sal ook by ander wyke ingedeel word.  LHP1 en LHP 2 smelt saam. 

Dr Frans is verantwoordelik vir wyke Eeufeesweg, JanWilkenstraat, Pen-tagonpark en Serenitas waarvoor ons hom opreg bedank. 

Hy is regtig baie konsensieus en besoek die lidmate getrou. 

Ons het groot waardering daarvoor veral in die tyd waar ons nie maklik mannebroeders kry om as ouderlinge te dien nie!

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR !

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag:

Br Michiel Venter – 082 221 7889

Sr Christa van der Loo –  082 557 7852

19 Augustus:

Sr Nidia Albertse – 082 553 3845

Sr Olivia Badenhorst  – 083 415 3000

20 Augustus:

Sr Mayrine Geldenhuys – 082 822 3300

Br Wimpie Pienaar – 082 809 2795

21 Augustus:

Br Koot Pretorius – 083 383 7929

21 Augustus:

Sr Engela du Plessis – 082 930 8597

22 Augustus:

Sr Jackie Fick – 072 124 0811

Sr Ebie Fouche – 051 451 1137

23 Augustus:

Sr Jennette Vivier – 051 436 1529

24 Augustus:

Sr Marietjie Kruger – 082 595 2929

Br Walter Walters – 078 800 1110

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Bloempark:

br Willem Abraham (Wimpie) du Plessis, woonagtig te Rooispan-straat 39, Pellissier in die wyk Fichardtpark. 

Ons heet br Wimpie van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hy baie gelukkig hier sal wees.

EGSKEIDINGBEDIENING

Die tweede byeenkomsvanjaar het reeds begin, maar daar is nog geleentheid om hierdie waardevolle sessies by te woon.

Enige persoon wat deur, of in die trauma van ’n egskeiding is, is baie welkom om dit by te woon. 

Dit begin om 18:00 in ons kerkgebou en duur 13 weke. 

Oudl Dirk Coetzee (082 784 1993) is die verantwoordelike gesprekvoerder. 

Skakel hom gerus vir meer inligting of as u weet van iemand wat baat by hierdie gesprekvoering gaan vind!

SKOOLKWARTALE 2020

Aangesien dit verlede Sondag ’n langnaweek was, herhaal ons die datums van die skoolkwartale in 2020 indien lidmate noual hul vakansies vir 2020 wil beplan! 

Al nege provinsies het dieselfde datums.

Eerste kwartaal:

Van 15 Januarie tot Maart

Tweede kwartaal:

Van 31 Maart tot 12 Junie 

Derde kwartaal:

Van 7 Julie tot 18 September

Vierde kwartaal:

Van 29 September tot 2 Desember

GEEN BEROEPENUUS IS VIR HIERDIE UITGAWE ONTVANG NIE

LENTETEE BY GEREFORMEERDE KERK BLOEMPARK

Die Gereformeerde Kerk Bloempark hou op 14 September 2019 om 10:00 ’n Lentetee waar Du Preez Stoltz gaan optree.

Koste beloop R75 wat ’n ligte middagete insluit. 

Kaartjies kan verkry word by Orle 084 555 3045.

WWESSKAMP IN DIE BERGE

Die volgende kamp vir Werkende Wesens en Senior Studente vind vanaf 21 tot 24 September 2019 by Bergventure (Sentrale Drakensberg) plaas. 

Die koste is R800 per persoon wat verblyf en etes insluit. 

Belangstellendes kan inskryf by https//bit.ty/2KCdgYP.

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

1Die dag kom  en hy brand soos ’n oond. 

Dié wat teen God in opstand is,

almal wat verkeerd doen,

sal die kaf wees,

en hulle sal verbrand word deur die  dag

wat kom, sê die Here die Almagtige.

Daar sal van hulle nie ’n wortel,

nie ’n tak oorbly nie.

2Maar vir julle wat eerbied het vir my Naam,

sal die son van redding skyn met

genesing in sy strale.

Maleagi 4:1,2:NAV