Die eredienste word ds Kobus Botha, ons herder en leraar, bedien.

VANAF VANDAG WORD TWEE EREDIENSTE GEHOU:

Die eerste erediens om 8:30 vir gesinne sonder learskoolkinders;

Die tweede erediens om 10:00 en Katkisasie daarna.

 Hierdie reëlings geld vir solank ons beperk word tot 50 persone per erediens.

U word versoek om asseblief nogsteeds u naam voor Saterdagaande 17:00 by ouderling Wikus Vorster opgee.

KOLLEKTES

Daar sal vanoggend by die eerste en ook by die tweede diens slegs een kollekte wees wat by die deure opgeneem sal word.  Dit is vandag bestem vir die President Kruger Kinderhuis te Reddersburg.

KATKISASIE

Die katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders open weer vanoggend direk na die tweede oggenderediens wat DV om 10:00 ’n aanvang neem.

BREë KERKRAADVERGADERING

Die Kerkraad en Diakonie (Breë Kerkraad) vergader DV vanmiddag om 17:00 in die kerkgebou.

BAIE GELUK

Hartlik geluk aan Christiaan Kirstein, seun van br Jaco en sr Gerda Kirstein wat aangewys is as onderhoofleier van die Hoërskool Martie du Plessis.

Hy is die vierde jong lidmaat van ons Gemeente wat in so ’n leierposisie vir hulle skole verkies is en volg op Louwrens de Beer, hoofseun van Hoërskool Sentraal; Jurie Geldenhuys, onderhoofseun van Grey Kollege en Emile Aucamp, onderhoofseun van Willem Postma Primêr.

Hartlik geluk aan hulle alvier EN hul ouers. 

Baie seën en sterkte word almal toegebid!  Ons is baie trots op julle!

GELUKWENSE

Gelukwense aan Senior Lidmate wat hierdie week verjaar:

Dr Japie Gerber  van Santé verjaar môre en is dan 90 jaar oud!!

Br Charles du Preez van Gratias verjaar Saterdag

ONS DINK AAN:

Sr Annet Knoester van Carel van Pletzenlaan 7 wat in die hospitaal opgeneem;

Sr Herlina Pienaar van Paul Farreltraat wat ook in die hospitaal opgeneem is.

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR – 21 tot 27 Februarie 2021

Hartlik geluk!  

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Br Wilhelm Klopper – 073 745 3746

Juva Odendaal – 062 355 6548

22 Februarie

Dr Japie Gerber – 082 375 2521

23 Februarie

Pieter Smits – 072 482 3280

24 Februarie

Br Fanus le Roux – 083 522 9130

25 Februarie

Anzelle Patterson – 083 500 7136

Sr Magdaleen Venter – 082 454 8906

26 Februarie

Dianike de Beer – 072 682 2425

27 Februarie

Br Charles du Preez – 083 427 7896