EREDIENSTE OPGESKORT

As gevolg van die gevaar om die Koronavirus op te doen, het die Kerkraad tydens ’n Spesiale vergadering op 18 Maart 2020 besluit dat daar tot en met 12 April 2020 geen dienste in ons kerkgebou gehou gaan word nie. 

Dis ’n baie hartseersaak en sekerlik vir baie lidmate ’n rare gebeurtenis, maar die Kerkraad moes alle sake oorweeg. 

Dit sluit dus vier Sondae, Goeie Vrydag en die Hamburgeraand in. 

Ds Kobus het na aanleiding van hierdie besluit ’n “Pastorale Brief” opgestel wat alle lidmate moet lees om verdere inligting te ontvang. 

Die wyksouderlinge sal dit aan die lidmate besorg of dis ook elektroniesbeskikbaar.

In die brief word die finansiële implikasies ook uitgelig want die Diakonie sal byvoorbeeld nie kan reken op die binnekollekte vir hul fondse nie.  Dit kan ’n probleem word.

Die kerkkantoor sal nog beman word sodat lidmate enige tyd die skrywe kan afhaal of hul maandelikse bydraes vir die Kerk of ’n bydrae vir die Diakonie kan afdra.

Die volgende erediens sal dan DV 19 April 2020 wees, behalwe as die taakspan wat aangewys is, oor ander inligting beskik.

HARTLIK GELUK AAN …

Sr Wilri Storm van Pellissierstraat 82 wat gister op Winburg deur ds Kobus in die huwelik bevestig is. (daar was minder as 100 gaste!) 

Baie geluk ook aan die ouers, br Danie en sr Lizette Stormvan dieselfde adres en die groot-ouers br Casen sr Cecilia van Wyk van Reelerstraat 18 en ander familie. 

Mag die Here hierdie huwelik baie ryklik seën!

Oudl Francois en sr Welmarie van Niekerk van die plaas Schanskraal met die geboorte Woensdag van ’n dogtertjie – sussie vir Louis

Dis ook die kleindogter van oudl Louis en sr Marina van Niekerk en die agterklein van sr Estelle Sans, almal van Schanskraal. 

Mag die Here almal seën en mag die kleinding baie vreugde in hierdie familie se lewens bring!

LIDMATE WAT GEDURENDE WEEK VERJAAR.

Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag:

Br Herklaas Venter – 082 826 0689

23 Maart:

Br Wilhelm Loretz – 082 930 5590

Br Deon Nel – 082 688 6168

24 Maart:

Oudl Foch-Henri de Witt – 083 662 3462

Sr Jurien Smits  – 072 482 3280

Sr Hannetjie van der Berg – 084 588 4324

24 Maart:

Sr Corrie van Jaarsveld – 082 339 9399

27 Maart:

Sr Madeleine Griesel – 082 408 8884

28 Maart:

Br Wim Brummer – 082 457 2047

Sr Talita Robbertse – 051 436 2415

Sr Sterna Janse van Rensburg – 083 259 3320

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het vertrek na die Gereformeerde Kerk Rietvallei:

Br Steward Anderson en sr Leri Klopper

 ONS OMGEEBOEKIE 2020

Onthou dat lidmate wie se foto tans nie in die Omgeeboekie  verskyn nie,

’n fotoby info@gkbfnnoord.co.za aan sr Vanessa van der Waltkan stuur. 

Dieselfde geld vir lidmate wat graag hul bestaande foto wil vervang. 

Enige foutiewe inligting in die huidige boekie kan asseblief ook onder Vanessa se aandag gebring word.  Haar telefoonnommer is 079 890 4234.

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

TERWYL DAAR NIE EREDIENSTE IS NIE

19Ek, die Here is julle God.

Leef volgens my voorskrifte,

kom my bepalings na en leef daarvolgens.

20Hou my sabatte heilig sodat hulle

die teken kan wees van die verhouding

tussen My en julle,

sodat julle kan weet dat Ek,

die Here, julle God is.

Eseg 20:19,20NAV