gebed

SKOOLVERLATERSKAMP

GK Cachet en Die Bult reël ’n Skoolverlaterskamp van 8 – 13 Julie by die Nooitgedacht terrein naby Potchefstroom.

Koste beloop R800 per persoon.

Meer besonderhede is by die kerkkantoor of by carlaloots96@gmail.com beskikbaar.

 

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing: I Petrus 1:22-2:10

Teksverse: I Petrus 2:1,2

Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery.

Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle

daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. ‘

 Sang voordat die erediens begin:

Liedboek 203:1,2,3

Sang tydens die diens:

Psalm 8:1,3,4

Skrifberyming 5-4:1,2

Psalm 134:4

Psalm 105:5

Skrifberyming 19-3:1-4

 

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die GKSA se Ekumenisi-teitsfonds opgeneem word terwyl volgende Sondag se deurkollektes bestem is vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg.

 

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP

Die Sakrament van die Heilige Doop word vanoggend tydens die erediens bedien aan Anrilet Cronjé,

Verbondsdogtertjie van oudl Martin en sr Janette Cronjé van Prins-straat, Tempe.

Anrilet is ook die kleinkind van sr Titia Cronjé van Cornelhof.

Mag die Here hulle die krag en genade skenk dat hulle dié doopbelofte tot die eer van Sy naam sal nakom!

Baie hartlik geluk!

 

GEEN AANDDIENS VANAAND EN VOLGENDE DRIE SONDAE

Die skole het reeds gesluit en daarom sal daar nie vanaand en ook nie die volgende drie Sondae aanddienste in ons kerkgebou wees nie.

Ons herinner lidmate daaraan dat die suidelike Gereformeerde Gemeentes wel vanaand om 18:00 ’n diens in die kerkgebou van die GK Bloempark gaan hou.

Op Sondae 1, 8 en 15 Julie 2018 sal die aanddienste in diekerkgebou van die GK Bloemfontein-Suidheuwels wees.

 

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk!

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

25 Jun:

Br Reinhardt Ackerman – 082 414 4456
Br Charl du Plessis – 082 896 4797
Sr Mgriet Landman – 051 436 4491
Br Dirk van Jaarsveld – 071 896 4797

26 Jun:

Sr Cecilia Fiedler – 078 459 2906
Sr Jacoline van Rooyen – 073 617 9222

27 Jun:

Sr Johanna Meyer – 084 585 1062
Br André van Dyk – 081 317 1201

28 Jun:

Sr Nadia Maddocks – 084 480 0039
Sr Alta van der Berg – 051 441 7677

29 Jun:

Sr Willa van der Berg – 051 436 5095
Sr Madeline Venter – 082 413 5728

 

GESKENKE AAN NUWE INTREKKERS

Die volgende lidmate het nog nie hul geskenke wat in die voorportaal is, afgehaal nie. Neem dit gerus:

Karen Ehlers
Kurt Kruger
Tersia Labuscagne
Bianca Pieterse
Wilhelm van der Merwe
Philip, Reinette en Pieter Venter
Taryn Webster

 

INTEKENING OP DIE KERKBLAD

Die intekening op die KERKBLAD verstryk 30 Junie 2018.

Tensy die skriba die teendeel verneem, neem hy aan dat alle huidige intekenare vir die volgende termyn daarmee sal voortgaan.

Nuwe intekenare is natuurlik baie welkom om aan te sluit!

 

OORLEDE

Met leedwese word bekend gemaak dat Mev Hanlie van Wyk, eggenote van Dr Gerrie van Wyk, emerituspredikant van

Rustenburg op 18 Junie 2018 oorlede is.

 

VAKATURE PRES KRUGER KINDERHUIS

Die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg beskik oor ’n vakature vir ’n Kinderversorger.

Meer besonderhede is by die kerkkantoor beskikbaar of kantoor1.pkk@gmail.com.

Die sluitingsdatum is 15 Julie 2018.

 

GEEN BEROEPENUUS IS VIR VANDAG SE NUUSBRIEF ONTVANG NIE

 

HARTLIK GELUK AAN …

Oudl Wikus en sr Hettie Vorster van Sewe Damme met die huwelik gister te Ladybrand,

van hul vyfde kleinkind, Francois Nel, seun van Marita.

Wikus en Hettie kon dit ongelukkig nie bygewoon nie, omdat hulle Hettie se suster,

Monica Grové, se 90ste verjaarsdag in Pretoria gevier het!

 

DANKWOORD

Na die afsterwe van wyle sr Rita du Preez, wil haar eggenoot, br Piet du Preez van Hillandale, graag sy dank en waardering teenoor ds Kobus betuig vir sy uiters getroue hospitaalbesoeke en gebede – selfs tot twee keer per dag!

Dit het vir hulle besonder baie beteken en gedra deur hierdie moeilike tyd!

Verder wil hy ook sy dank uitspreek teenoor alle lidmate wat op watter wyse ookal, meegevoel
betoon het!

Na afloop van die troosdiens het ’n groot aantal vriende en familie heerlike en keurig voorbereide verversings in die kerksaal geniet wat deur die susters van ons Gemeente onder leiding van sr Ester Botha bedien is.

Langs hierdie weg wil ons graag ons hartlikste dank teenoor almal wat betrokke was uitspreek, sonder om name te noem.

Dit was voorwaar voortreflik!

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Nou kyk ons nog in ’n dowwe spieël

en sien ’n raaiselagtige beeld,

maar eendag sal ons alles sien

soos dit werklik is.

Nou ken ek net gedeeltelik,

maar eendag sal ek ten volle ken

soos God my ten volle ken.

Kor 13:12 NAV