GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Nagmaal word DV op Sondag 9 Junie gevier. Na afloop van die diens gaan die gebruiklike en aangename Gemeente-ete om 11:30 in die kerksaal begin wat deur srs Charlene Klopper en Mareli Venter en hul helpers aangebied gaan word. Ons sê noual vir hulle baie dankie daarvoor!!.

Dit kos steeds R40 per volwassene en Hoërskoolljongmens en R20 vir Laerskoolkinders. Kleuters eet gratis. Alles behalwe drinkgoed word voorsien. By dieselfde geleentheid sal ’n stuk of vyf nuwe lidmate wat sedert die Maart-Nagmaal by ons aangesluit het, ook verwelkom word. Hulle is die gaste van die Kerkraad, betaal dus niks, maar moet net hul eie drinkgoed saambring.

Diegene wat die ete wil bywoon, moet asseblief u name op die blou vorm wat in die portaal is, aanteken. Die geld kan in die bussie gemerk Sustersbydrae geplaas word of in hul rekening by Absa 632 005 rekeningnommer 0470 341 769 inbetaal word met u naam en “ete” as verwysing.

KERMIS 1 JUNIE 2019 10:00 tot 14:00.

Die Kermis word EERSKOMENDE Saterdag gehou! Die volgende tafels/stalletjies gaan daar wees:

* Soptafel – Louwrens de Beer
* Kerrie-en-Rys – Ester Botha
* Pannekoek – Hannes en Elana van Jaarsveld
* Vars vleis – Piet Knoester
* Worsbroodjies en braaivleis – Francois Venter
* Nageregtafel – Ester Botha
* Tuisgebak – Magda de Beer
* Koeldrank – Louwrens de Beer
* Stil Veiling – Tian van de Bijl
* Speletjies – Tian van der Bijl
* Kop-en-Stertspeletjies – Cobus Venter

Die Gemeentefunksiekommissie (GFK) benodig nog steeds dringend hulp en lyste daarvoor is in die voorportaal waarop lidmate wat kan help, VANDAG NOG u naam kan aanbring. Baie dankie aan dié lidmate wat reeds hul name aangeteken het!

* Voorbereiding van kos, gebak ennagereg
* Verkope tydens Kermis
* Skenkings van items vir veiling
* Skenking van vleis – bees, skaap en vark

Die hoofdoel van die Kermis is beslis om die onderlinge band tussen ons lidmate te bevorder deur hulp te verleen, saam te werk en saam te kuier!

DIE LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Openbaring 13:11-14:5

Teksvers:

Openbaring 14:1-5

1Toe het ek die Lam op Sionsberg sien staan en by Hom honderd vier en veertig duisend mense met sy Naam en sy Vader se Naam op hulle voorkoppe geskrywe.

2En ek het ‘n geluid uit die hemel uit hoor kom wat soos die gedruis van ‘n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het, was ook soos dié van siterspelers wat op hulle siters speel.

3Hierdie mense sing ‘n nuwe lied daar voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge. Niemand anders as net hierdie honderd vier en veertig duisend mense, wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie.

4Dit is hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie; hulle het kuis gebly. Hulle volg die Lam waar Hy ook al gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die Lam.

5Uit hulle mond het daar nooit ‘n leuen gekom nie. Hulle is onberispelik.

Voorafsang:

Liedboek 577:1,2,3

Sang:

Psalm 145:1,2,5
Skrifberyming 5-4:1,2
Psalm 71:1,2
Skrifberyming 18-7:1,12

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes vir die GKSA se Kas Teologiese Studente te Potchefstroom opgeneem word.

Hierdie fonds help voornemende predikante om kommervry te studeer om later die Here se Woord te kan verkondig.

Volgende Sondag tydens die Voorbeidingsdiens sal die deurkollektes vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg afge-sonder word.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders vanoggend aan die gang is, sal daar weer teebediening by die kerksaal wees waarheen alle lidmate van harte uitgenooi word. Dit is vanoggend die beurt van wyk Langenhovenpark 1 en ons bedank almal wat daarmee behulpsaam is.

Volgende Sondag (2 Junie) is dit wyk Langenhovenpark 2 se verantwoordelikheid. Vanaf 9 Junie tot en met 7 Julie sal daar nie teebediening wees nie.

EREDIENS OP HEMELVAARTDAG

Eerskomende Donderdag (30 Mei) herdenk ons die Hemelvaart van Christus. Dit is lankal nie meer ’n vakansiedag nie, maar ons hou nog steeds die aand om 18:00 ’n erediens wat deur ds Kobus gelei gaan word.

Die deurkollekte is bestem vir Bybelverspreiding. Lidmate kan gerus u vriende hiervan vertel!.

Daar sal e.k. Donderdag vir sowel die oggend- as die aand-groep nie Bybelstudie wees nie

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

26 Mei:

Sr Christine de Wet – 083 391 8052
Kara Otto – 082 762 7892
Br Manie Pretorius – 083 462 0958

27 Mei: 

Sr Rosalien Roode – 051 436 2433
Br Peter Vivier – 051 436 1529

28 Mei:

Sr Elana Landman – 083 410 2818

29 Mei:

Dr Frans de Bruyn – 082 776 6826
Br Gerhard Landman – 051 436 6122
Sr Karen Venter – 072 394 9752

30 Mei:

Sr Chrisna Aucamp – 071 609 9312
Sr Annelize Marais – 082 770 6662

31 Mei:

Sr Clarissa Coetzee – 083 319 8193
Br Niël Storm – 079 081 9910

01 Jun:

Sr Queenie Henning – 082 831 4781
Sr Annet Knoerster – 083 885 7830
Sr Zelmari van Jaarsveld – 082 551 3069

HARTLIK GELUK AAN …

Oudl Tian en diak Petro van der Bijl met die geboorte van ’n eersteling – ’n dogtertjie – genaamd Anel. Die kleinding is Woensdag 15 Mei gebore en sy het verlede Sondag (19de) haar eerste kerkdiens bygewoon! Ons bede is dat die Here hulle besonder sal seën en dat sy opgevoed mag word in die vrese van Sy naam!

ONS DINK AAN ….

Die volgende lidmate wat in die hospitaal is/was: Sr Lettie Vorster van Striata 52 wat ’n draai in die hospitaal gemaak het, maar nou tuis aansterk. Ons bid dat sy en br Morney die Here se nabyheid elke dag sal ervaar!

Br Manie Wilken van Shannon en br Jan de Wet van Tafelkop wat beide nog in die hospitaal behandeling ontvang. Ons dra hulle op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader dat Hy hulle en hul geliefdes sal seën!

Br Willie Snyman wat na sy motorongeluk teen die middel van Februarie, nog steeds in die Hillandale-kliniek aansterk. Dit gaan onder die omstandighede redelik goed met hom en ons bid dat die Here hom en sr Trix en hul kinders steeds in Sy liefde sal toevou!

BEROEP ONTVANG

Ds C (Chris) Botha van GK Nylstroom na GK Die Kandelaar

ONWETTIGE PARKERING

Ons wil lidmate weereens vrien-delik vra om nie op die draai voor die kerkgebou of binne die ver-keersirkel voor die kerk te parkeer nie. Dis nie net onwettig nie, maar ook baie gevaarlik omdat dit die sig vir ander motoriste belemmer. Die Kerkraad het reeds klagtes hieroor van buite ontvang!

BELANGRIKE DATUMS IN DIE TWEEDE KWARTAAL

Donderdag 30 Mei Hemelvaarsdag. Erediens om 18:00
Saterdag 01 Junie KERMIS
Sondag 02 Junie Voorbereidingsdiens
Katkisasie vir Laerskoolkinders sluit af
Diakonie vergader 17:00 in kerksaal
Ouderlinge vergader na die aanddiens
Sondag 09 Junie Pinkstersondag
NAGMAAL
Gemeente-ete 11:30 kerksaal
Donderdag 13 Junie Bybelstudie sluit af
Vrydag 14 Junie Skole sluit
Maandag 17 Junie Openbare vakansiedag agv Sondag se Jeugdag
Dinsdag 09 Julie Skole heropen

KATKISASIE SE AFSLUITING

Die klasse vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders sluit DV volgende Sondagoggend vir die tweede kwartaal af en hervat weer op 14 Julie!. Die klasse vir die Hoërskooljeug het reeds afgesluit en daar sal dus e.k. Woensdag nie katkisasie wees nie. Hulle begin weer op 10 Julie!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Daar is net één Here, één geloof, één doop,
één God en Vader van almal:
Hy wat oor almal is, deur almal
werk en in almal woon.
Ef 4:5,6