HEMELVAARTDIENS

Donderdag 10 Mei 2018 herdenk ons die Hemelvaart van ons Here Jesus Christus. 

Dit is nie meer ’n openbare vakansiedag nie, maar daar sal wel ’n erediens in ons kerkgebou wees wat ds Kobus sal lei.

Die erediens begin om 18:00 en die kollekte sal vir Bybelverspreiding opgeneem word.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

Baie hartlik geluk!

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

29 April:

Br Banie du Toit – 081 554 0902

Sr Zelmari Venter – 073 995 3444

30 April:

Sr Bettie Harvey – 073 255 9812

Br Koot Klopper – 082 498 5791

1 Mei:

Br Willem Ackerman jnr – 082 363 9227

Br Danie Storm –  051 422 4811

Sr Vanessa van der Walt – 083 270 6990

02 Mei:

Sr Lizelle van der Walt – 082 800 4601

3 Mei:

Sr Anneke Badenhorst – 072 682 2425

Albertha Marais – 082 770 6662

05 Mei:

Sr Elbie Swanepoel – 083 775 8540

EREDIENS VANOGGEND

Ds Kobus en sy gesin is hierdie naweek uitstedig.

Ons is dankbaar dat ons hulpdienspredikant, dr Frans de Bruyn vanoggend die erediens gaan waarneem.  Omdat dit ’n langnaweek is, sal daar nie ’n aanddiens wees nie.

Daar is wel die gesamentlike aanddiens van die suidelike Gereformeerde Gemeentes om  18:00 in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloempark.

LITURGIE:

  Skriflesing:

Hebreërs 11:1-16

     Teksverse:

Efesiërs 2:6; Filippense 3:20; Hebreërs 11:13,14

       Voorafsang:

Liedboek 192:1,2,3

  Sang tydens die erediens:

Psalm 25:1,2

                   Skrifberyming 5-2:4,9,10

          Skrifberyming 14-2

                Skrifberyming 18-6:1-5

Vandag se deurkollektes sal vir die Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika se Teologiese Studente te Potchefstroom opgeneem word.

Volgende Sondag se deurkollekte gaan vir Bybelverspreiding.

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het vertrek na die Gereformeerde Kerk Mosselbaai:

Br Chris Ackerman en eggenote sr Edna Ackerman van Swartwitpenssingel 130, Woodland Hills gaan hulle nou by Hartenbos vestig.

Hulle is reeds sedert 1999 lidmate van ons Gemeente en br Chris het ’n tyd as diaken gedien.

Ons beste wense vergesel hulle in die nuwe omgewing!

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE VAN SUID-AFRIKA

Die Gereformeerde Kerk Matlabas vier hul  100-jarige bestaan gedurende die naweek van DV 8 tot 10 Junie 2018.  Meer besonderhede is by ons Kerkkantoor of skakel gerus vir Jackie Theunissen by hjtheunissen@gmail.com of 078 627 7816.

Geen beroepenuus is ontvang nie.